XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0038 Nekazaritza-atal edo ustiategien, ekoizpideen eta egituren hobekuntzarako egitamuak lantzea.

2. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Herriko ustiategiak (familia mailakoak, ereduzko granjak, inbernaderoak, ustiategi berriak, kooperatibak, enpresa handiak...) bisitatu, galderazerrenda luzeak aurrez gertatu beharko direla.

3. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Ustiategi horiek duten dimentsio naturala, ekonomikoa eta Kontsumo-kateian hartzen duten lekua aztertzean datza Proiektu honen helburua.

4. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00019 1.- Nekazalturismoko establezimenduak nekazaritzako ustiategien barruan kokatu beharko dira

5. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00037 b) Nekazaritzako ustiategi bat dagoela eta horren titularitatea nekazalturismoa egin nahi duenak daukala egiaztatzen duen agiria.

6. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00037 Ustiategiaren titularra pertsona juridikoa bada, eskatzaileak horren parte dela egiaztatu beharko du.

7. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00037 c) Nekazalturismoa kokatzen den lurralde historikoko foru aldundiko nekazaritza sailak emandako agiria, eskatzailea nekazaritzako ustiategi baten titularra edo titularkidea dela edota partaidetza bat duela egiaztatzen duena eta ustiategia lurralde historikoko ustiategien erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duena.

8. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00313 c) Landa jabetzak dimentsio egokia izatea ahalbideratzen duten arauak, nekazaritzako ustiategia zentzuzkoa, biderakorra eta eragingarria izateko:

9. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00313 a') Familiaren etxea edo nekazaritzako ondarearen osotasunari buruzko foru arauak; Kode Zibilaren 1056.2. artikulua, horren helburua ustiategia bere osotasunean iraunaraztea dela; KZren 1523. artikulua, mugakideen arteko atzera-eskuratzeari buruzkoa; familiaren nekazaritza ustiategietan eta errentamenduetan, mortis causa oinordetza bereziari buruzko arauak (Familiaren Nekazaritza Ustiategiaren eta Nekazari Gazteen Estatutuari buruzko Estatutuaren 16. art., eta ondorengoak; Landa Errentamenduei buruzko Legearen 79. art., eta ondorengoak).

10. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Kapitulu honetan hainbat atal sartzen dira lurren banaketa orokorra erabilera desberdinen arabera zehaztuz, baita ere nekazaritzako ustiategien egiturari eta arrantzako untzi-taldeari buruzko zenbait datu.

11. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Nekazaritzako ustiategien egiturari buruzko datuek, haien kopurua, tamaina, edukitza-mota eta lurzatiketa ukitzen dituzte.

12. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 NEKAZARITZAKO USTIATEGIA

13. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Nekazaritzako Ustiategi Lurduna.

14. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Nekazaritzako Ustiategi Lur gabea.

15. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Nekazaritzako ustiategi lurgabetzat ematen da, guztira 0,1 Ha baino gutxiago izanik behi-azienden buru bat edo gehiago dituen hura; zaldi-, mando- edo asto-azienden bi buru edo gehiagokoa; ardi- edo ahuntz-azienden sei edo buru gehiagokoa; txerri-azienden bi edo buru gehiagokoa; leku itxian hazitako hirurogei edo gehiago oilo-, indiolar- ahate-, antzara-, pintada-, uso-, galeper-, faisai- eta eper-azienden buru dituena; hogeitamar untxi ama edo gehiagokoa; hamar erlauntza edo gehiagokoa.

16. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Muga bat bakarraren pean dagoen lur-azalera da; hau da, ustiategiarenak ez diren lur, eraikin edo urez inguratuta dagoena.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Ustiategiaren azalera guztia, berori osatzen duten lurzati guztien azaleraz eratuta dago: titularraren jabetzako azaleraz, besteengandik ustiatzeko errentan hartuaz eta beste edukitza-motaren arabera ustiaturiko azaleraz.

18. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0014 3.- Baso Administrazioak Ingurugiroko Eragina Aztertzeko Arautegia bete dadin begiratuko du ustiategien izaera eta ezaugarriengatik derrigorrezkoa denean.

19. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Horrela gehiago nabarmentzen da ureztalur bihurtzeko edo horiek hobetzeko obren finantzaketa, horiek interes orokorrekotzat jotzen baitira eta, berez, eremuaren baldintzei on egiten dieten eta ustiategietatik kanpo azpiegitura lanak osatzen dituzten obrak baitira, nekazaritza interes pribatukoenekiko aldea.

20. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Horiek, eremuaren eraldaketari lotuak badaude ere, onuradun bat badaukate eta ustiategi baten eraldaketa edo hobekuntza dakarte.

21. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Baina, gainera, bestaldetik, Lege horrekin buruturiko erreformaren xedeak ustiategi bakoitzaren barruko inbertsioendako finantzaketa publikoa lortzeko aukerari lotzen dizkiolako.

22. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 2. Hurrengo lerroaldearen arabera definitzen den ureztalurraren azalera oinarrizkoa, gutienez ere, hartzen duten lurraldeetan egin beharreko inbertsioek eskuratzen ahalko dituzte Titulu honetan aurrikusiriko onurak, baldin eta ureztapen eremuko ustiategiaren azalera oinarrizkoa gainditzen ez badute.

23. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Kasu horretan onurak gehieneko ustiategiaren azalera oinarrizkoaren bi halakoak izanen dira, gehienez ere.

24. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Ureztalurraren azalera oinarrizkoa gutieneko azalera da, bere zabaleran, eremuko ustiategiaren azalera oinarrizkorako ezarritako ureztalurraren beheko mugaren bat datorrena.

25. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Nekazaritzaren egungo egoeraz botere publikoek duten kezka, eta batez ere, nekazaritzako ustiategien konkurrentzia eta bideragarritasunaz dutena, Presazko Neurri eta Aparteko Pizgarrien Plan batean gauzatu zen lurzatien kontzentrazioari dagokionez eta, horren barrenean, nekazaritzako egiturak berritzeko balioko lukeen tresna juridiko bat eskuratu beharra planteatu zen.

26. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Kontzeptu berri bat sartu da Foru Legean, ustiategiaren oinarrizko azalera izenekoa, lurzati kontzentrazioaren prozeduraren barrenean eta kontzentrazioa egin beharreko eremuan, bideragarri izateko moduko azalera duten ustiategiak eratzeko bidea ematen duena.

27. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Horretarako, Foru Legeak hainbat onuraren bidez sustatzen du ustiategiaren oinarrizko azalera izanen duten ustiategien sorkuntza.

28. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 1. Onura publikoa dela bide, lurzati kontzentrazioa eginen da landa jabetzako lurzatiek azpiegitura txarra edo halakorik ez izateagatik ustiategi bideragarririk galarazten den tokietan, eta lehentasuna izanen dute ureztalur bihurtu beharreko eremuek edo ureztapenak beste egitura bat edo hobekuntza behar badu, edo Nafarroako Foru Komunitaterako interesgarritzat jotzen diren herrilanak egin behar badira.

29. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 1. Lurzati kontzentrazioaren helburu nagusia egitura egokiko ustiategiak eratzea da, bideragarriak izan daitezen, eta horretarako eta lur moten artean behar diren konpentsazioak eginez, honako hau bilatuko da:

30. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 b) Ustiategi berean sartutako lursailak elkarren ondoan ematea, nahiz eta jabe berarenak ez izan.

31. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 c) Zein den eremu batean oinarrizko azalera, hura betetzen duten nekazaritzako ustiategiak sustatzea eta galera sortzen duten ustiategiak, kentzea.

32. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 d) Lursail berriak ahalik eta hobekien kokatzea, laneko etxea, interesatuaren etxebizitza edo lursail nagusia dagoen tokitik ustiategiaz arduratzeko.

33. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 f) Behar izanez gero, jabetza eta ustiategien egitura berria teknikoki behar diren baldintzetara egokitzea ureztapen obra eta instalazioak tajutzeko, eta oinarrizko instalazioari lotutako ur hartuneari dagokion gutxieneko azalera finkatzen saiatzea.

34. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Ustiategiak elkartu edo haien neurriak handituta, kontzentrazioan sartutako eremu bateko laborariek haien egitura nabarmen hobetu dezaketenean edo eremu horretako ureztapena hobetzea eskatzen denean, ureztapen sistemaren aldaketa ere hobekuntza bezala hartuko da, irizpide tekniko, ekonomiko eta sozialetan oinarritutako arrazoiengatik.

35. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 III. KAPITULUA Ustiategiaren oinarrizko azalerak

36. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Kontzentrazioa egin beharreko eremu bakoitzean neurri egokiko ustiategiak sortzearren, lurzati kontzentrazioko organo eskudunak, lurzati kontzentrazioari buruzko Foru Dekretua argitaratzen denetik Oinarriak irmo bihurtu arte, behar adinako azalera duten nekazaritzako ustiategiak sustatuko ditu, bideragarriak izan daitezen.

37. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 2. Azalera hori, aurrerantzean ustiategiaren oinarrizko azalera deituko dena, lurzati kontzentrazioari buruzko Foru Dekretuan finkatuko da eremu bakoitzerako, bertako produkzioaren orientazio eta ezaugarrien arabera lortu behar diren gehieneko zein gutxieneko mugak finkatuz, eta horretarako, muga ezberdinak ezarriko dira sekain lurretarako eta ureztalurretan, horrelakorik bada, bai eta bien arteko konbertsio indizea ere; lur horiek jabea izaten ahal dute edo errentan nahiz gasailan hartuak izan daitezke, landa errentamenduei buruzko legeriari loturik.

38. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 3. Halaber, nekazaritzako ustiategiak elkartzea eta Kooperatiba, Eraldakuntzarako Nekazaritza Sozietate edo lurrak batera ustiatzeko xedea duen beste edozein elkarte mota eratzea sustatuko da, bai eta teknologia berriak erabiliz ustiategien elkarren arteko laguntza edo nekazaritzaren produkziorako baliabideak elkarren artean erabiltzea ere, baldintza hauek ematen direnean:

39. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 - haien azalerarekin ustiategiaren oinarrizko azalera osatzen badute.

40. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 - ustiategiko bazkide batek edo gehiagok zuzenean bere lanaz parte hartzea ustiategian.

41. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera, lurzati kontzentrazioko eremu batean, ustiategiaren oinarrizko azalerak dituzten titularrek kapitulu honetan ezarritako laguntza eta onurak jasotzerik izanen dute.

42. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Dena den, laguntza edo onurak eskuratu baino lehen eta nahitaez, lurzati kontzentrazioko organo eskudunari jakinarazi beharko diote ustiategiaren oinarrizko azalera eratu dutela eta hura osatzen duten ondasun higiezinen aitorpena eta lursailen jabetza frogatzen duten agirien kopia edo, sinatutako errentamendu edo gasailaren kontratuena aurkeztu eta, gainera, 12. artikuluan eskatzen den gutxieneko epean azalera hura ustiatu eta mantenduko dutela eta kapitulu honetan xedatutakoa betetzeko konpromezua hartuko.

43. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Halaber, transmititzaileei, errentatzaile edo lagatzaileei, ezarritako laguntzak emanen zaizkie hartzaileak, maizter edo lagapendunak, ustiategiaren oinarrizko azalera eratu eratzen badu.

43 emaitza

Datu-estatistikoak: