XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Diputatuen Kontseiluak, 1989ko maiatzaren 9ko sesioan, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Larraulgo a) motako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioei behin betirako onespean ematea, hala ere honako hutsegiteak zuzendu egin beharko direlarik: 1) Komunikabideen Sistema Orokorretatik 15. H.I.U.ren zerbitzuko bide berria kentzea, ondorio guztietarako sistema lokal bezala kontsideratua izango dena.

2. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Diputatuen Kontseiluak 1990eko azaroaren 6ko bileran ondoren argitaratutako zati xedatzailea duen erabakia hartu du: Lehena.- Belauntzako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioak behin betiko onartzea, erabaki honetako bigarren atalean xedatutakoa izan ezik, erabaki honetako zati xedatzailean adierazitako xehetasunekin eta behin behineko udal erabakian sartutako baldintzekin.

3. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Diputatuen Kontseiluak, 1990eko azaroaren 20ko sesioan, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Antzuolako Udalak sustatu eta izapidetuta, herri horretako 5. H.G.A.ko Barne Erreformarako Plan Bereziari behin-betiko onarpena ematea, eraikuntzaren gehieneko altuerari buruzko zehaztasuna sartuz, erabaki honen azalpen zatian seinalatutako akatsak konponduz eta behin-behineko onarpen erabakiko baldintzen hedadura konkretatuz.

4. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuko arduradunak, 1990eko azaroaren 20an, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Ma. Dolores Garciandia Berasategi andreari Legeko 85 eta 86 artikuluetan aipatzen den baimena ematea Adunako Lardi Baserriko lurretan familia bakarreko etxebizitza eraikitzeko, hirigunea sortzeko baldintzak ez daudela kontutan hartuta.

5. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03770 Hirigintza eta Arkitekturako Zuzendari Nagusiak, 1998ko martxoaren 9an, bere zati xedatzaileak honako dioen Ebazpena eman zuen:

6. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Era berean, Foru Aldundiko Garraio eta Bide Azpiegitura Departamentuak espedienteari buruzko txostena egin du, biraguneei eta obra batzuen kostuen kargua hartzeari buruzko ohar batzuk egin ditu, erabaki honen zati xedatzailean zehaztuko direnak.

7. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Azkenik, Memorian kontraesana dago proposaturiko aldaketak industri lursailen azaleratan duen eraginari dagokionean, eta erabaki honen zati xedatzailean zuzentzen da.

8. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0983 Hiru tituluk osatzen dute Dekretuaren alde xedatzailea: Bermeak, diru-itzulketak eta dirulaguntzen kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileen erregimena hurrenez-hurren.

8 emaitza

Datu-estatistikoak: