XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Izkuntza ortan zalltasun aundiena dator berboa deritzaion zatitik.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ez da beñere orlako jai aldirik izandu Madrillen, au diyote El Liberal, El Imparcial, ABC, La Correspondencia ta beste izper Madrill-ko gañuntzekuak; baita ere esaten digute, ez dirala beñere aiñ egoki eta aunditasun geyaguan ekindu izandu La consagración de Gral Jardin encantado ta La escena de las flores, oek guztiyak zailtasun aundiz beteak, bañan guztiz arrigarriro ekindatuak, muttiko, nexkak eta orkestaren aldetik.

3. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Au esateak ba-dau bere zailtasuna.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Baita Euskalki batetik bestera ere zailtasunak leunduko ziran ez-arian ez-arian, alkarren ezagutzaz.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Gaur egun, zori txarrez, elizkizun guzi oiek, Pazko egunakin zer-ikusi gutxi dute, Bere Piztuerari jarraituz Kristogan oldozteko, kristauak, zailtasun aundiak arkitzen ditute.

6. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Euskeraz zerbait irakurri duanarentzat ez dago zailtasunik.

7. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Unamuno y el Vascuence liburutik azken ondore bat atera dezakegu lan au amaitzeko: zailtasun guztien gaiñetik, eragozpen guztien gaiñetik, eta ezin uka ugariak ez diranik euskera indartu ta sendotzea gure eskuetan dagoala aurpegi ematen baldin badakigu.

8. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Eziketa-lana askoz zaillagoa biurtzen da urteetan aureratuta gizarteratzen diranean, izkuntzak ikasteko aurrak erreztasun geiago ta elduak zailtasun geiago izaten daben era berean.

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 6 A.B.T. (Aholku eta Baliabidetegi) sortu dira, 3 Bizkaian, 2 Gipuzkoan eta 1 Araban, horiek ardura espezifikoa izango dute euskara edo euskarazko irakaskuntzarekin, zailtasun bereziak dituzten aurrekin, eta, tematika, metodologia eta teknologiei dagokienean, irakasleen gaurkotzearekin.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 b) Talde honetan, sentimenezko urritasunek (itsutasuna, gorreria), nahasketa neurologikoak (paralisia etab.), etab. eta adimenez erabat gai direnak sartzen dira, hauek hezierako alderdi desberdinetara iritsi ahal izateko dituzten zailtasunak gainditzeko teknika pedagogikoak edo arazo soziologikoei (hirigintza oztopoak, garraioak, etab.) irtenbide bat ematea eskatzen digute.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Urteko eboluzioari buruzko eritzia emateko zailtasunak areagotu egiten dira sektore honetan eskuartean dugun datu-eskasiarengatik eta berori osatzen duten sektoreen itxurazko portaera desberdinarengatik.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00008 Zenbaki atomikoa onarturik zailtasun hau gainditzen da.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00100 Hidrogenoa estudiatuta beste atomoak estudiatzerakoan zailtasun matematikoak handitu egin ziren, problema erresolbitu ezinik geratzen delarik.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Jokaera arau batzuk ulertzeko zailtasun bat dago eta balio moralen onarketa sinplista bat.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Argi dagoen bezala, hizkuntza arloan dituzte arazoak: a) Zuk ulertzeko zailtasunik baduzu, berriro esan erazioizu.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 c) Ez da sekula ahaztu behar haur gorrak hiztegi eta sintaxian zailtasunak dituela, bai ulertzeko garaian bai esaterakoan.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Eta orduan zer? Gure ustez, definizio honen zehaztasun-faltan aurkitu beharko genuke ikasle askok gai honi buruz izaten duten zailtasunaren arrazoietako bat bederen.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0129 Dena den, ondo kostatako aurrerapena izan da arlo honetakoa, gaurko zailtasunak direla medio, hala nola: enplegua sortzea zailtzen duten kuota enpresarial handiegiak, gaixotasun, zahartzaro edo langabezia, etab.engatiko gastuen egundoko igoera.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Baina kontuan izan, talde batek baino gehiagok parte hartuko duenez, zailtasun berdintsuko probak jarri behar zaizkiela talde guztiei.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Sistema begi-bidezkoa da oso-osorik, eta haurrak zailtasunik gabe ikusten ditu bi hizkuntzen arteko egitura-ezberdintasunak.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0088 Datuekiko edo tratamenduekiko zailtasun handia dagoenean aztergai asko eduki behar da kontutan, eta gainera guztiak batera, hutsak egiteko arriskua handia delarik.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0073 L1-ren prezisioa, esate baterako, txikia da, 1 ordenako ibilguen luzeraren neurketaren zailtasuna dela medio.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0153 Zirkuitu magnetikoaz ari garenean, maiz material ferromagnetiko batek edo gehiagok hartzen dute parte, eta orduan nolabaiteko zailtasun bat azaltzen zaigu.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Alde batetik, hiztegia landu gabe egotearen zailtasuna, eta bestetik, zenbait hitzen kasuan, oinharritu gabe izatea.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Hona zailtasunak nondik datozkigun.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Alabaina, besoak gurutzaturik eta eguzkiari begira ez dugu zailtasunik gaindikatuko.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0326 Hitzen zailtasuna handiegia balitz, gogoratu, oinarrizko hiztegian daudela eta, noizean behin kontsultatzeko daudela.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Lehen esan dugu ahozko espresioa norberekikoa dela eta garatzeko eskeintzen duen zailtasuna.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Baieztapen honetatik doktrinak lehenengo galdera hau plazaratzen du: gauza batek inolaz ere gaitasun juridikorik edukitzeko aukerarik ez badu (gaitasuna pertsonoi dagokigu) nola izan daiteke erlazio juridiko baten partaide? Zailtasun honek erlazio juridikoen eskema arrunta apurtuko luke.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Horren ordez beste gauza bat egin dugu, gure ustez emaitza hobeak eskaintzen dizkiguna eta hauxe da: Gure ustetan, Xede Berezietarako Euskara ikasten duenak aski erraz meneratzen ditu (EGAdunen mailakoa baldin bada) trebetasun pasiboak (entzumena eta irakurmena) eta benetako zailtasunak trebetasun aktiboetan (mintzamena eta idazmena) aurkitzen ditu.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Baina, zailtasunak zailtasun, behar-beharrezkoa duzu teknika honetaz jabetzea.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Gainera, hustiratzeko diren erreserbetan gero eta zailtasun gehiago sortzen dira (urrun, sakon, lege gutxi...), beraz, energia gehiago ere.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0010 3.2. Perdoi-tartearen anplitudea Lehentxeago esan dugunez, kalitate handiagoari perdoi-tarte txikiagoa dagokio, eta horrela ezarritako neurria lortzeko zailtasun handiagoak izango ditugu.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Zoritxarrez, eta lotsagarria dirudien arren, autore famatu bat baino gehiagoren izenak aipa litezke, erdaraz euskararen gainean ziotena eta omen zekitena gora behera, gai berberoriei buruz ez eze, eguneroko gauzez ere, euskaraz mintzatzeko zailtasun nabaria zutenak.

35. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Alderantziz ordea, oinazekiko miokardiopatia kongestiboaren eta kardiopatia iskemikoaren arteko bereizketa diagnostikoan, sor daiteke zailtasun astun askorik.

36. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0077 Bi arrazoirengatik gertatzen da, itxuraz, zailtasun hori: - Horrelako sorkari asko eta asko, auzo-hizkuntzetan bezala, berri samarrak-edo direlako.

37. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 Zailtasun eta arazoak leku guztietan daudela esan nahi digu honek.

38. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0118 Gero, haitzurra ateratzerakoan, zailtasunak izan ditugu.

39. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Aurkitu, alegia, ea, ditekean gauza ote duen gizakiak, bere burua prolema, zailtasun eta sufrimen horietatik ateratzea.

40. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Zailtasun, prolema, sufrimen, lan, larritasun, zuzengabekeria, zalantza, segurtasun-eza, frakaso, e.a.-rren gainetik, kristauak salbamena posible dela uste du.

41. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Zailtasunik sortu zen lanagintzan, baina herri osoa buru belarri lanari emana bait genuen, ez zuen inoiz ere atzera egin edotariko oztopo aurrean.

42. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0008 Eta honen barruan, helburua lortzearen zailtasunez, eta baita ere interes desberdinak dituzten giza-indarren arteko burrukak sorturiko gorroto eta beldurraz Zapaltzaileekiko gorroto eta beldurra, baina zapalduek elkarrekiko sentitzen dutena, eta nork bere buruarekikoa ere ahaztu gabe.

43. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Ahots sakon eta zahar batek honela esan zuen: Non zaude? Eta oinkadak honuntz eta haruntz entzun ziren, zailtasunez dabilen norbaiten oinkada kolokariak bezala.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Baina ez dira hemen zailtasunak bukatzen.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Herriko jende xehearen agerpenak telebistan hiru gauza erakusten dizkigu oraingoz: BAT - Askok eta askok zein zailtasun haundiak dituzten beren ideiak euskaraz argiro eta zehazki adierazteko.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Kontrastibitateak ikasleak, bere ama hizkuntza eta xede-hizkuntza konparatzean, izan ditzakeen zailtasunak aurreikustea eta horientzat konponbidea jartzea esan nahi du.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l.m. bandres 0033 Experimentu horiek, zenbait fenomeno elektriko eta magnetikoren adierazpena emateko zailtasuna batzuk sorterazi zituzten.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0190 Eta Orduen liturgiak ere baditu bere zailtasunak.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 b) Zineak, ordea, ba ditu bere zailtasun bereziak gure gogamenak azaltzeko.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Argi-izpi bat hedaleku batetik beste batera igarotzean berriz (haizetatik uretara, adibidez), bere saihesgoa hedalekuaren zailtasunaren neurrian aldatu egin behar, haizetatik uretarakoan zutiagotuz eta alderantzizkoan etzanagotuz, alegia.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0096 Ala ere, zailtasun au kontuan eukiaz, gurtzarako diren salmoak aukeratu dira, uler-errezak eta meza-sarrerako, jaunartzerako, irakurgaien ondorako t.a., eta meza santuaren momentu bizienetarako egokienak direnak.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Gaiari helduz, kalitateari buruzko hausnarketa baten zailtasunez jabetuak gara.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0053 Tokian tokiko eta garaian garaiko zailtasunez eragotziak izan ditu harreman hoiek.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Benetan zailtasunez betea agertzen zaigu hesparru hau.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0625 b) ll eta ñ euskara idatzitik baztertzea behar ez den zailtasuna ezartzea dela.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 (...) horrelako hitzei ortografia aldatzeari ez derizkiogu oso bidezkoa, horrelakorik egiten ez duen ortografi tradizio ez bakarra baina bai aspaldidanik nahikoa zabaldua eta errotua dugunez gero, eta euskara ikasten ari direnei zailtasun aski latza ezarriko genielako euskaldun zaharrentzako abantaila ez hain haundi baten truk.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Hor datza hauziaren gakoa: beldur naiz Torrealday, zailtasun hori aitortu ondoren, ez ote den (halabeharrez seguru asko) zenbait puntutan mekanikokiegi eta mimetikokiegi lotu kultura hazientzat burutu den analisi-aztergailu bati.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0045 Parterik importanteena diogu zeren Benettik dioskunez eredu ekonomiko baten barnean balioen prezio bihurtze honek dituen zailtasun beraiek adieraziko baitute marxist-teoriaren formulazio sinplista batzuren gainditzearen beharra eta erabili kontzeptuen sakontzearen premia (118 horr.).

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Bide batez, gaurko gizartearen gora-beherak, krisiak, ikuspuntuak adierazteko folklorearen mugan dagoen antzerki mota honen zailtasunak edo ezintasunak agertu nahi ditugu, zeren gaurko problematika modu sinple eta lineal batez nekez adieraz baitaiteke.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Burruka, zailtasun eta eztabaida gogorragoak sortuko ziren, beti euskal liturgiaren barrutian, 1968. urtetik aurrera, Euskaltzaindiak Arantzazuko Batzarrean euskararen batasunari buruz hartu zituen argibide edo erabakien ondoren.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Hain zuzen, batzutan zenbaiten euskara batuak sortzen dituen arazoak eta zailtasunak hortik datoz: euskaldun jendearen doinua, erritmoa eta esamoldeak ez errespetatzetik.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Beherapen honen arrazoi bat, euskal fonetikako soinuak ahoskatzeko zailtasuna izan liteke, etxean erdarazko fonetika askoz ere landuagoa bait dute Erdara taldekoek.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Ez dut esan nahi Perkax edo Birigarro sailetako guztiak zazpi urteko haurrentzat direnik, baizik bilduma horietako liburuak zazpi urtetik aurrera irakur daitezkeela (idazkeraren zailtasunean, esate baterako, ezberdintasun handia dago Nire belarriak eta Patxiki-ren artean, eta biak nik idatziak dira).

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0174 Freeman Fox-ek ere, talka-irispidea betetzeko zenbait zailtasun egon daitezkeela pentsatzen du.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0246 Bere lanaren xehetasunak ongi esplika ditzan eskatu behar zaio eta aurkitzen dituen zailtasunak kontutan hartu behar dira, ahalik eta gutxienera murriztuak izan daitezen.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0401 Metodo honen zailtasun nagusiak hauexek dira: lehen eta behin bero-transmisioaren koefizienteen neurketak oso zailak direla eta bigarrenean sistema multikonponente batzutan oso zaila dela interesatzen zaizkigun espezieen B. T. koefizienteak beste espezie kimikoetatikoak bereiztea.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0401 Zailtasun berdinak aplika dakizkioke 3. irizpideari.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Baina, begi bistakoa denez, ezingo dute irakasle on baten sormena edo ikasleen arazoak diagnostikatu eta zailtasunak gainditzen laguntzeko duen trebetasuna ordezkatu.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Irakasleen gain dago guzti hori praktikara eramatea eta hauek, gogorik handienaz arituta ere, izango dute beren lanean aski zailtasun.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Adierazpenari dagokionez, bazeuden taldean nahiko ongi mintzatzen zirenak, baina gehienetan era bateko edo besteko zailtasunak agertzen ziren ulertzen zutena hitzez adierazteko orduan.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Lehen gaiak soilik izango luke zailtasun pixkaren bat, Teoria Linguistiko Orokorrean ohizkoa den terminologia euskaraz emateak suposa lezakeen heinean.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Gai honetan arituko den irakasleari, euskal prosak historian zehar urratu duen ildoa ongi ezagutzea, arautzaileegia ez izatea, eta itzultzaileak bere eginkizunean aurkitzen dituen zailtasunez jabeturik egotea eskatu beharko litzaioke, beste era batetara konpon ezin daitekeena sen hoberenaz osa dezan, euskal usain eta kutsuaz baino prosaren neutrotasunaz areago arduratuz.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Ez da batere errexa zailtasun hau belarri hutsez gainditzea.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Erizpideak ere ezagunak dira: sinpletasuna, maiztasuna, zailtasuna...

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0036 1 949ko aktak emango digu proiekto hau errealitate bihurtzeko zailtasunen berri: Abesbatzaren nahi biziak orain arte bete-ezinak gertatu direla ere azpimarratu nahi nuke dio aktan Gaztelumendi jaunak hau da, jendaurrean aktuatzeari buruz ezinezkoa zaigula uniformaturik ez gaudelako, (...).

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Hala ere, teknika honek ikasleen jokoa zuzendu behar duen irakasle ohitugabeari zenbait zailtasun dakarkioke.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Joko hauek, gida errazak, lehenengo mailetakoentzat aproposak dira: hizkuntz zailtasunak errepresentazioko zailtasunaren neurrikoak bai dira nolarebait.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Elkarrizketa horretan haurrari agertu behar diozue zergatik zeurok gaur Jesusi jarraitzen diozuen: inork ez zaituzte behartzen; Jesus aurkitzea eta maitatzea, altxor bat aurkitzeko zoriona izatea bezala da; eta Jesusen aginduari ematen diozuen balioa eta garrantzia ere agertu, besteak maitatzeko egiten dituzuen ahaleginez eta hortan aurkitzen dituzuen zailtasunen adibideak jarririk.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Ahoskatze lanak ere zailtasun haundieneko hotsetan egin beharko ditugu.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0034 Eta zailtasun hau areagotu egiten da autorea Txillardegi denean.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0110 Langileek zailtasunik gabe irakur dezaketen zatia da, egunero nabaritzen duten explotazio kapitalistaren teoria zientifikoa denez.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Kosta inguruko goilautadek zailtasunak sortzen zituzten kontinentean zehar bidaia egiteko orduan.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0197 Baina, zailtasun hori aberastasun eta edertasun gertatzen da Lizardiren luman.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Hori ezin eginak sarritan egonezina eta zailtasunak dakartza harreman pertsonaletan, baina prozesu honek bi norabidetan joan behar du, (...).

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0086 Zailtasun hau gainditzeko era bat ereduak ikastera jotzea da.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Boskarren ikasturtekoek, erdiko zikloko azken urtekoek duten sakontasuna eta zailatasun teknikoa kontutan hartuz, inola ere ez dira aurrez garatuak izan behar.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 1.4. Aipaturiko zailtasunak dituzten solas erritmikoak egin.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0057 5 pinta garagardo (3-5 whiski). Euforia. Autokontrola galtzea. Hitzegiteko zailtasuna. Erasotzeko joera.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Liburu honen beste artikulu batetan esan den bezala, maiztasuna eta zailtasuna aukeratu ziren erizpide nagusitzat.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Ohar orokorrak:
Intonatzekoan barregarri gelditzeko bildurrak zailtasunik sortzen badu ere, joko honek ikastaroaren hasieran elkarrenganako lotsak kendu egiten ditu.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0062 3. Ohar garrantzitsuak
a) Ikaskuntza linguistikoaren eta soziolinguistikoaren objektuak sailkatzearen lehenengo muga teoria gramatikal bakarra aukeratzeko zailtasunetik dator.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0217 Autogestiozaleek ez dute zailtasunik hemen ere ukatzen.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 Adibidez, aipa daiteke kontsumitzaileek era egoki baten informazioa jasotzeko duten zailtasuna, eta hori ez da ezjakinak direlako, ezta heziketa gutxi edo diru-sarrera bauak dituztelako ere, ezta behar adinako informaziorik ematen ez duten establezimenduetan erosten dutelako edota aipatu merkatuaren konkurrentzia eraginkorra ez delako, baizik ez delako eskatzen hornitzaileengandik saltzaileen informazio-iturrietan egiten diren baieztapenen egitasuna froga dezaten.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0176 Nork sort zitzakeen artifizialki zailtasun guztiok?.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Espazioko bidaia batek zailtasun anitz izaten ditu.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Jakina, irakasle bat behar da ikasten hasi direnei arriskuak eta mendiko zailtasunak ezagutuerazteko.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0116 I. GAIAREN GARRANTZI ETA ZAILTASUNA.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0123 - Baltzuan jarri, zailtasunik handienak erakutsi dituzten galdekizunen soluzioak argituz (Ir-Ik).

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 Beste zailtasunen artean, gorago J. Manterolak esan digu bertso berriak bapatean sortzen zituela bere kanturen bat abesten ari zenean; eta ugaritasun honek, bistan da, ez diezaiokeela mesederik egin zehaztasunari (17) Ikus gorago 10. oharkizuna.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0039 -%41,50-tik %64,75 bitartekoetan, zotala hautsi eta zenbait baneatze egin daiteke; baina uzta makinaz biltzeko, zailtasunak sortzen dira.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Zailtasun hauk batek baino gehiagok sentitu ditu.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Zailtasuna, alderdikeriagatik (batasuna, ez-batasuna), zailtasuna bereziki irizpide zehazgabeengatik.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Erantzun emaile mordoxka da erantzunaren zailtasun gaitzarekin topo egin duena.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Eritasunak ez du emankortasuna gutxitzen, baina haurdunaldia bukaerara irits dadin zailtasun handiak dakartza.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0134 Kuotak handitzearen zailtasunak (gaurkoz bederen) ikusirik, hau izango litzateke momentu honetan ustiapena hobetzeko bidea.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0093 Matrize zeramikoaz osatutako konpositeak zuntz edo/eta partikulen bitartez indarturik. Zailtasuna, higadurarekiko erresistentzia eta erresistentzia mekanikoa goi-tenperaturatan.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Nahiz eta zailtasunak ugari izan, astiro baino etengabe emaitzak lortzen ari dira alor honetan, batez ere beste era batzurekin oso zailak edo ezinezkoak diren produktuak ekoizteko, azkenean, proportzio handi batean behintzat, kide bakoitzaren etorkizuna, balantze ekonomikoak erabakitzen badu ere.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Bizpahiru saio eginak zituzten itzultzaile guztiek talde bakarrean bildurik; eta lanaren jardunean konturatzen ziren, zenbait esalditan ez zegoela itzulpen batera etortzeko eragozpen haundirik; baina konturatzen ziren, baita ere, zailtasun haundiak zeudela askotan, denek itzulpen bat-bera onartzeko, euskalkien ezberdintasunak zirela medio.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0418 3. Metodologiaren bi erakuspen gisa Bi kasu bereizi ikertzen ditut zailtasunen erakusteko: XVIII. mendeko astolasterretan diren mailegu hitz bereziak.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Haatik, zailtasunak zailtasun, hauxe da Europako unibertsitateetan eta hizkuntzalaritzazko sarrera ikastaroetan gehienetan ematen den fonemaren definizioa.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Zailtasuna laztu nahi genuke eta, horretarako, arazoaren ahalik eta alderdi gehien emateko asmoa dugu.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0096 Baina linguistika estrukturalak arrakastaz eraman badu aurrera formalizazio prozesu hori, zailtasunak daude lengoaia bisualera transferitzerakoan.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 b) Kontutan hartzekoak dira testuinguruaren zailtasun linguistikoak.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 c) Azpimarratzen diren elementuek ez dute zailtasun berezirik formaren aldetik.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Askotan, gero zuzendu eta zabalduko den arauren bat emango da behe-mailetan, berorren zailtasunak edo azaltzeko behar den gramatika-hiztegiak horrela eskatzen duenean.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Zenbait hotsen zailtasunaren edo ama-hizkuntzako interferentzien arabera edo ama-hizkuntzan antzeko hotsik ez dagoelako, beharrezko izan daiteke hots batzuren ahoskeran gehiago arretatzea, edo agian baita bereiz lantzea ere.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0031 Euzko Gogoa-ren garaian, hango idazleek euskara zaila erabiltzen zutelako kritika eta erantzukiei egin zien ihardespen ozenean (), ematen du gainera, erraztasunak edo zailtasunak hizkuntzaren biziarekin duten lotura edo loturarik ezari buruzko bere iritzi biribila: .

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 e) Testu mota guztiek ez diote irakurleari zailtasun bera eskaintzen; horrela, badirudi, esposizioa narrazioa baino zailagoa dela (Graesser, Hauft-Smith, Cohen eta Pyles, 1980, Alonsok aipatuak, 1985).

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Bestalde, badirudi, hizkuntz egitura jakin batzuek (ezezkoek, konparatibek......) parrafoaren hasieran jarriz gero, areagotu egiten dutela zailtasuna.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Adinez aurreratuagoko emakumeek izan ditzakete zailtasunak datuak gogoratzeko orduan, hala nola, beren seme-alaben jaiotzako data, ezkontzakoarena edota, baita, seme-alaba guztien kopuruarena ere, zeren eta emakume horietako parte on batek ez bait ditu kontatzen adin goiztiarretan hildako seme-alabak.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0126 Ikasle askok, erabiltzen errazak diren teklak azkartasunez pultsatzen dituzte baina zailtasuna duten tekletan abiadura txikitu egiten dute.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0126 Horregatik erritmoak badu bere garrantzia, tekla guztiak abiadura berdinez pultsatu behar direlako eta beraz, kontuz ibili behar dugu, gehiegizko abiadurarik ez hartzen, idazten ari garen abiaduran azaltzen diren zailtasunak gainditzeko gai izan behar bait dugu.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0071 Horrelako klabezina Pascal-ek, Blanchet-en ikasleak, eraiki zuen, baina jotzaile edo interpreteek jotzerakoan aurkitutako zailtasunez porrot egingo zutela seguru gaude.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Baina entzuten duena bere hizkera hurbiletik urruntzen den neurrian, hau da, beste euskalkietako hizkera entzutean edo hizketa gaiak euskara landuagoa eta aberatsagoa eskatzen duenean, ulertzeko zailtasunak sortzen zaizkio.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Zailtasun hori nabaria da, adibidez, informatiboak entzuten dituenean.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Orokorki, gutxi irakurtzen du, erdaraz baino askoz gutxiago euskaraz, eta euskaraz irakurtzeko zailtasun nabariak ditu.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Zenbait gai ikutzean gaztelerara jotzen du, hiztegi alorrean sortzen zaizkion zailtasunengatik.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Baina horien edukina azkartasunez zentsuratzeko zailtasunak eta Gaceta de Madrid berbera bigarren mailara baztertzeko aukerak Estatuko Idazkaria (inprimategien Epailearen aholkularitzapean) proiektuari uko egitera eraman zuten.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0255 Jokabide horiek ohizkoagoak izaten dira balea gazteen artean, batez ere emea aurkitzeko zailtasun handia dagoenean, edota gazteek oraindik behar bezain gorputz heldua ez dutenean.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0210 3) Estaduan bada beste herri eta kulturarik, BAINA horiek ez duten ZAILTASUN BAT aitortu behar digute.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0210 Honek ez du esan nahi, gu baino gutxiago direnik; baina bai horiek gazteleraren anai izatetik datorkien erreztasun bat dutela, guk ez duguna; eta hau guretzat, aitzitik, zailtasun berezi bat dela.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0137 Euskal Autonomi Elkartean errepide-sarea oso itxia da, nahiz eta gure erliebe akzidentetsuak zailtasun handiak sortzen dituen.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Gainerako saindutegien dataziorako zailtasun handiagoa dago.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Santimamiñeri dagokionez, dataziorako dagoen zailtasuna ez da Ekainerako dagoena baino txikiagokoa, zeren haitzulo horretako aztarnategian, eta inguruko beste zenbaitetan, aurkitu diren irudizko apainduradun objektuek ez bait dute laguntzen datazioa zehazteko.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Isturitzeko aztarnategiak ere ez du zailtasun hori gainditzeko laguntzarik ematen, nahiz eta irudizko apaindura duten objetuetan aberatsa izan oso haitzulo hori, jakina den bezala; agian lagundu ordez, nekeztu egiten du, gainera, irtenbidea, zeren bertako Goi Magdalen aldiko materiale eskastasuna harrigarria bait da Euskal Herriko aldi bereko ugaltasunarekin.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Halaber, eta sohorna hondeatzeko zeuden zailtasunak ikusirik, ekialdean tamainu egokia eman ziezaion harlanezko kontraespaloiaren eraikuntza kontseilatzen zuen.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Orain dela ez denbora luze, Plakoforoak eta lakaindutako beren maskorra eta Solenogastro bermiformeei buruzko eztabaidek, Moluskuak Bermeengandik bereizteko zailtasuna adierazten digute.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 Guzti honek, molusku tipo bat ezarri nahi izaterakoan nolabaiteko zailtasuna suposatzen du eta horrexegatik bertatik, geroztik Phylum edo Tipo-aren forma desberdinak ulertu eta deskribatzeko moduan egongo bagara, forma hauetako batengana jo beharko da nahitanahiez, eta ez aspaldikoa den batengana halabeharrez.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Larretokiak zeharkatu behar ditugu orain Anbotoko gailurraren eskubira eramango gaituen haran belartsu zabal batetik igoaz, eta horretarako desnibel handia zailtasun gehiegirik gabe gainditzeko aukera emango digun bideska bat bilatu beharko dugu.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Harkaitzetik igoaz, segurtasun osoz igo ahal izango gara, zailtasunak II goi mailatik pasatzen ez direla, biragune sistema erraz batera iritsi arte.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0082 Halere, ideien sinesgarritasuna zailtasun haundiekiko eitea da.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0084 Mandatuen zailtasuna ikasleen trebetasunari egokitu.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0019 Zergatik gertatzen ote ikasle batek hitz bat berehala gogoratu ahal izatea, itxuraz inolako zailtasunik gabe, eta aldi berean ikasitako beste bati lekua ukatzea haren adimenean?.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Baina asuntuak, haseran, uste dugun baino zailtasun haundiagorik erakusten zuen.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Adibidez, liburu zaharrean honela: Apaindura(-garri, -gailu)... Baina ongi alfabetatua ez den irakurlearentzat bada hor zailtasunik aski, erroa eta atzizkia egoki bereizi ezik ez bait luke asmatuko kako bitarteko atzizki trukagarriak lexemari behar bezala eransten.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0001 Erraza da, bestalde, segidan azalduko ditugun teorien garapenerako gainditu behar diren zailtasunak ulertzea.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0001 Zailtasun hauetako nabarienak aipatuko ditugu agerbidetzat.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0065 Baina metodo honek ere zailtasun handi bat agertzen du, distantziaren neurketarena hain zuzen ere.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0057 2.5. HARREMANAK, KOMUNIKAZIOA ETA AGRESIBITATEA Komunikazioa, Agresibitatea, Egonkortasun emozionala eta horrelako gaiei buruz, irakasle-taldeak jaso duen beste datu multzo batetatik honako emaitzak aterako ditu: Komunikazioa

Erabat inkomunikatuta... 3,29%
Berdinen talde murritzean bakarrik komunikatzen da... 26,37%
Bere Oinarri Taldearekin bakarrik komunikatzen da... 6,59%
Bere berdinekin zailtasunez komunikatzen da... 18,68%
Zailtasunik gabe, lagun eta helduekin komunikatzen da... 41,75%
Daturik gabe... 3,32%
GUZTIRA... 100,00%.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Talde bezala, ikaslearen jarraipenean denok daukagun indarraren berri emana dago; horregatik, alor honetan ikus daitezkeen berezgarriak hartuko ditugu gai: Lan-saio batetan, ikasle bakoitzak zein iharduera hautatuko duen adierazten du, eta haren garaipenari ekiten dio; une horretan bertan hasten dira zailtasun zehatz eta pertsonalak azaltzen, eta honek ondorio gisa dakar lansaio horretan diharduen irakasle bakoitzak,*zuzeneko parte hartzea zain dezan, beharrezko laguntza emateko (fitxa osagarria azalpenak...), ikasleak berak iraun dezan aurrerantzean bere lanean.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0220 Zailtasunak: Gazteen eta instrumentuen beraien gaitasunen desezagutza abiagunetzat.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Ez dira hor bukatuko ordea, erromatar administrazioak jatorrizko Akitanian izan zituen zailtasunak.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Zailtasunak aurkitzen direneko hitzak, neurri batean, ereduzkoen aplikazio zuzenaren bidez ikasi dira; eta etendako komunikazioko partaideek ezin dezakete esan: Nik elementu hitza (edo nahastea edo planeta edo higidura ez-bortxatua) ondorengo erizpideek mugaturiko formetan erabiltzen dut.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Asaldura hau luzaro mantentzen denean, umeetan bereziki, jateko orduan zailtasunak agertzen dira, murtxikatzen duten bitartean ahotik arnastu behar bait dute.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0023 Baina gaur betiko zailtasun hau haundiagoa egiten da europear ingurunean eta gure Euskal Herriko gizartean.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0023 Zailtasun hau arrazoi berri bat da Hari buruz mintzatzeko, eta eragin bizia, dei hori erantzukizunez eta modu deigarriz egiten saiatzeko.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Aipamen orokor hori egiteak bide emango digu, ez bakarrik nondik nora ibiliz jo duten askok sinesgabeziara hobeto uler dezagun, baizik eta argitasun haundiagoz ikus dezagun ere bai nolako zailtasun eta aproben aurrean aurkitu den gaur gure fedea.

158. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Poliki-poliki, bagoatzen mendi gaiñera; ez geunden urruti gaillurretik; gero ta zailtasun gehiago.

159. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 Injustizi eta zapalkuntza guztien kontra borrokatuz; Zailtasunaren aurrean iraunkor izanez.

160. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0063 - Gure parrokiaren alde: komunitate bizia izan dadin, Jesusen Ebanjelioa gizon-emakumeen artean eta zailtasunen aurrean kementsu aitortzeko, eska dezaiogun Jaunari.

161. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0176 Ara zer esan zigun irugarren euskaldun jator onek: el batuaren zailtasunaz ari giñala.

162. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Austigarbin`en Sartaldera norabidetua, bere igokerak ez du batere zailtasunik, dena toki garbitik egiten da-ta naiz azkenengo aldapa oso gogorra izan.

163. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0020 Sortuko zaizkio zalantzak... zailtasunak... baiña guztien artean eta poliki-poliki, ziurtasun au lortzera iritxiko da: beste gizaki guztiak bezala, bera ere askatasunean bizitzeko edo bere buruaren jabe izateko jaioa dala.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Bertan, obra honen zailtasun nabarmenenak eta irtenbide posibleak aztertu eta bere exekuzio zuzena garantizatzeko lizitatzaileak kasuan-kasuan hartzen dituen konpromezuak zehaztuko dira.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 e) Dantzen zailtasuna.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Leku haundiagoa denez, sarrera eskuratzeko zailtasun haundirik ez du izango bertsozaleak, beraz, Azpeitiko Pastorkua, Donostiako Alejandro eta Urola, Tolosako Agustin-Enea eta Arantzako Aterpe tabernetan salgai daudenak bukatuko balira ere, Astorian bertan nahiko aukera izango bait da egun hauetan eta igandean bertan, jaialdiaren aurretik.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Dena dela, helburu honek suposatzen duen zailtasuna ere aitortzen digu hizlariak jarraian iaz ere halako ahalegintxo bat egin genuen, kontserbatorioetako jendea hona ekarriz, gero urtean zehar zenbait lan burutzeko asmoz, baina asmoak hoztu egin ziren eta aurten kontserbatorioetako ikasleekin kontatzen dugu batez ere.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Betiko ibilbidea erabiliz, hau da, Santa Luzia ermitan helmuga, Txaraka eta Lurgorri altuen zailtasunak eta guztiau Gernikako erdigunean kokatuta, joan den ostiralean.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. uribe 0001 Honetaz gain, zerbitzu batzordeak dioenez, zenbait alditan, eta urak edangarriak diren ala ez zihurtatzeko zailtasuna ikusiz, ur ez edangarria dela esaten den txartelak jarri dira iturrietan, txartel hauek biztanleak apurtu dituztelarik.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Euskal Herria euskalduntzeko eta irakaskuntza euskalduna itxuraz emateko mila zailtasun sortzen dira.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Izatez, ez omen da zaila, baina bai garestia, eta hori nahiko zailtasun da beste gabe ere.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Berriz ere ikusten da produzitzeko kapazitatea kontsumatzekoa baino handiagoa dela eta plusbalioa gertatzeko zailtasun asko aurkitzen dituela egungo produkzioak.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hala ere, esperientzia honen balorazioa, duen zailtasuna kontutan izanik positiboa da oso.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0001 Gauza interesgarriak esan zituzten bi itzultzaileok eta liburu sortaren arduraduna den Xabier Mendiguren Elizegik eta bertaratu zen beste zenbaitek, itzulpenaren zailtasunaz, joeraz, mailaz, egitasmoez eta abarrez.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0001 -EGUNA: Zer eratako zailtasunak izan dituzu Gabriel García Márquezen El general en su laberinto euskaratzean?.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Hizkuntza baten ezintasunagatik, gauza batzuk adierazteko zailtasunak agertzen direnean, hiztunek fenomeno berezietaz baliatzen dira, hots, interferentziak, kalkoak edota maileguzko hitzetaz.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Bai harreman horien barnetik Barrua, bai kanpotik hamaika oztopo Eragozpena, zailtasuna eta traba jarriko dizute, harreman horiek behar den moduan osa ez daitezen.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Aurkeztu eta onartutako itzulpen-egitasmoei zeini bere laguntza esleituko zaio, banan-banakako sistema edo erizpide baten arabera; hots, euskaratu beharreko testuaren zabalera eta zailtasuna kontutan hartuz, batetik, eta Orixe sarien aldian aldiko zuzkidura ekonomikoaren mugetara egokituz, bestetik.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Batzuk ikaragarrizko zailtasunak dituzte aurrera jarraitzeko.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Sarritan, ordea, ez da gauza erraza Jainkoa aurkitzea zailtasunez eragotzitako bide luze honetan.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Ezin ukatu bere zailtasunak ba-dituala Seminarioko langintzak, batez ere orrelako aldaketak egiten diran garaiean.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Zailtasun bereziak daudela urte auetan konturatzen dalakoan dago Seminarioa.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Konturatzen da Seminarioa, ez dala bera bakarra zailtasun auek dituana.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Seminarioa, zailtasunekin eta bide apaletik; baiñan bizi da.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Baiñan naiago izan du ta naiago du berean iraun, naiz eta zailtasunak izan, naiz eta eskarmentuak eduki.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Zuen Gotzaiaren itzak aditzera eman nai du: Elizak serbitzu-apaizgintza sinismen maillakoa jotzen duala; Elizak seminarioak beti bear dirala uste duala; Elizak uztaren Jabeagan uste-on osoa daukala, ta zailtasun guzien artean Elizak itxaropena daukala.

187. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00113 - leiala eta zintzoa izatea, besteagaz zailtasun barik kontatu ahal izatea;

188. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00113 Adiskidetasuna honela ulerturik, etenbako ahalegina egin beharra dago zailtasunak gainditu eta besteagazko hartuemonak aberasteko; adiskidetasuna landu eta zaintzen ez bada, sortu bezain azkar ezabatu daiteke bestela. Hona hemen erronka zoragarri bat.

189. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0057 Demografiaren zati honen azterketeak zailtasun asko dakarz, Bizkaiko hiru herriok bakarrik ikertu doguzalako eta bertan bizi edo ezkontzen diranen jatorria bakarrik zehazten dalako euren iturrietan; ez da inon jasoten herritik alde egiten dabenen barri, ez zenbat diran, ez nora doazen, XX. gizaldiaren hasikerararte; beste alde batetik, esan behar da azkenengo hau dala herri honeetan lan egiteko posibilitate gehiago eskainten ebezan urigunetaruntz emigrazino gehien izan dan gizaldia.

190. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0007 5. 1995eko ekitaldian zehar, Foru Aldundiak gauzatuko dituen Altxortegiaren une jakinetako zailtasunei aurre egiteko beharrezko diren zorpetzeko finantza eragiketak 17/1990 Foru Arauaren 85. artikuluan ezarritakoaren arabera arautuko dira.

191. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 Baldin eta, salbuespeneko egoeretan, kapitalen mugimenduek, bai beste herrialde batzuetara doazenak izan, zein herrialde horietatik datozenak izan, ekonomia eta diru batasunaren jarduerarako zailtasun larriak sortzen badituzte, edo sortzeko mehatxua agertzen badute, Kontseiluak, gehiengo kualifikatuz, Batzordeak proposatuta eta EBZri aholkua eskatu ondoren, sei hilabete baino luzeago joko ez duen eperako, behar-beharrezko diren babes-neurriak har ditzake beste herrialde batzuekiko.

192. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00117 3.- Iharduera fisikoa gorputzaren espresabide eta bere gorpuzkeraren onespenerako bitarteko bezala erabiltzea, ikaskideen zailtasun eta berezitasunak onartu eta errespetatuz.

193. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00117 8.- Joko ezberdinetan parte hartuz iharduera fisikoaren beharra bideratzea (horietan lortu duen trebetasun mailak zerikusirik izango ez duelarik horretan), arauak, jokoak irabazte-galtzea berarekin dakartzan elementu bezala hartuz; beharrezkoa denean laguntza emanez; oposizioa, gainditu beharreko zailtasun bat bezala ulertuz eta portaera erasotzaile eta lehia jarrerak saihestuz.

194. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Artea definitzeko zailtasunak

195. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00127 Iragarpen guztiek bidaia ona iragartzen didate. Numen guztiek aholkatu didate Italiara joateko; Zeleno harpiak soilik iragarri dit zantzu txar bat: mendeku ankerrak eta gose ikaragarria. Erantzun iezadazu: hasteko, zein arrisku saihestu behar dut?, zer egin behar dut horren zailtasun larriak gainditzeko?

196. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00164 Ikasleek aldaketa kimikoen ezaugarririk nabarmenenak ondorioztatu beharko dituzte: substantzia batzuk desagertu eta substantzia berriak agertzen dira (aldaketa fisikoak baino materia-aldaketa sakonagoak dira, beraz); zailtasun handiagoa dago hasierako egoerara itzultzeko.

197. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 Bizitza berrian ezbeharrak eta zailtasunak aurkituko ditugu: sufrimendua, gaixotasuna eta heriotzaren hurbiltasuna, tentaldiak eta bekatua.

198. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 ARGITARATZEKO ZAILTASUNAK

199. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 Dibertsitatea ere kontuan hartzen da; helburu didaktiko bakoitzaren barnean jarduerak zailtasunaren arabera mailakatuta egongo dira.

200. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 Hala ere, azalpenezko irakaskuntzara gehiegi ez jotzeko kontu izan behar da, informazioa lortzeko zailtasunak hala eskatzen duenean da hau egokia.

201. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0027 Xaflakortu ondoren burdinurtua zailtasun handirik gabe mekaniza daiteke.

202. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Beharbada arlo honetan, norberaren dimentsioaren garrantzia, jatorrizkotasuna, sormena, eta abarrengatik nabarmentzen den arlo bat izanik, zailtasun handiagoak egongo dira irizpide onargarriak eta objetibotasunezkoak ezartzeko garaian.

203. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Zailtasunik nabarmenena kalifikazio nota jartzerakoan aurki dezakeguna izan daiteke.

204. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Hasierako adinetan, balorazio orokorra egiten denetan, zailtasun hau oraindik ez da hain handia, baina kalifikazio motek beste ezaugarri batzuk dituztenean, areagotu egingo da.

205. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0053 Proiektuak interes handia piztu arren, gobernuak ez zion lagundu eta zailtasun handiak igaro ondoren, asmakizuna txatarra gisa saldu zen.

206. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0011 *zailtasuna

207. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0217 Zailtasuna hobetzeko, nahiz eta erresistentzia eta gogortasuna galdu, egitura martensitikoak termikoki tratatzen dira 150 + 700ampdeg;C bitartean.

208. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0285 Hasieran, diseinuaren ikuspuntutik parametro garrantzitsuena trakzio-erresistentzia zen, elastikotasun-muga, zailtasuna eta soldagarritasuna garrantzirik gabeko aldagaiak izanik.

209. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Bi zailtasun handirekin egiten du topo berehalakoan:

210. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Zailtasun handiekin bada ere, gerrak eten zuen hariari berriz heltzea lortu zuen euskaldungoak 60. hamarkadan.

211. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0029
1. Lehenbizi zailtasun handirik ez duen argumentua asmatu.
2. Oinarrizko ideia garatuta duzunean, bana ezazu kapitulutan.
3. Kapitulu bakoitzean ezin duzu bost lerro baino gehiago idatzi.
4. Idatzita duzunean, patxadaz eta astiro irakur ezazu, zerbait aldatu, kendu edo gehitu nahi baduzu une aproposa baituzu.
5. Garbira pasa ezazu, kapitulu bakoitza orri banatan idatziz.

212. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00005 Hemen aurkezten dugun liburuxka hau ikaslearen liburuaren osagarri modura pentsatua dago, irakurmenari ere bere lekua eskaini nahian; izan ere, A ereduan iharduten dugunok ongi aski baitakigu zenbateko zailtasunak ditugun liburu edo irakurgai egoki bat topatzeko, eta hori guztia kontuan hartuta burutu dugu bildumatxo hau.

213. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00049 Diapasoiaren bibrazioak oso maiztasun zehatzekoak izatean abantaila handiak eskaintzen ditu; denbora eredu gisa erabiltzeko zailtasunak ditu ordea, oso zaila baita bibrazio horiek mantentzea eta bibrazioaren anplitute txiki hori erlojuaren orratzetaraino, hauek higi daitezen, helaraztea.

214. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0121 Itzulpenaren zailtasuna azaltzeko bigarren modua, kasu patologikoetan batez ere eta beti ere afasia jasan aurretik subjektua itzultzeko gai bazen eta ohitura bazuen noski, hizkuntza batetik bestera esanahiak itzultzerakoan eraikitako lokerak bereziki biltzen dituen zirkuituen indargetzea lekarke (Paradis-ek, 1.984.ean).

215. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0190 Honen arrazoia, sail honen zailtasun mailan legokela uste dugu; zeren eta kontutan hartu beharrekoa da eginbeharra bera zaila dela batetik eta bestetik, euskarazko froga burututako subjektu euskaldun gehienak (guztiak ez esatearren), euskaraz alfabetatugabeak dira, eta honek zailtasun maila bat gehiago gehitzen dio frogari.

216. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0190 Bi atal kenduta (111-136 eta 137-152 atalak alegia eta izan ere zailtasun maila handikoak direnak biak; beraz, zailtasun mailari erantzuten diola pentsa dezakegu), gainontzeko guztien erantzun zuzenen portzentaia %93tik gorakoa da.

217. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00038 Zailtasunik handiena Pikubururentzako zaldi bat bilatzean egon zen; gainera herrian bakar batzuk izan arren, inork ez zion utzi nahi.

218. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00090 Aparkatzeko zailtasunak sortu ziren, eta txakurrak ere idunegaz eramaten hasi ziren, eta arkakusorik gabe.

219. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00112 Jarraian, ariketaren zailtasuna kontuan izanik, inongo irizpiderik gabe, nahi bezala, lauko taldetan jartzeko agindu digu irakasleak.

220. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0020 Aitzitik, ez dute Interlinguas Konexio Mentalik eta, beraz, zailtasun gorriak dituzte kode ezberdinen arteko komunikazioa lortzeko.

221. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0036 Liburu bat hartu eta irakurtzeari ekin diot, baina zorte txarra izan dut, anaiak utzi dizkidan hirurak zail samarrak direlako, eta ni zailtasunetarako ez nagoelako.

222. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 - Pentsatu nuenez egilearen oinarrizko idazkera hitzak elkarturik egitekoa izan zen, asmakizunaren zailtasuna gehiagotzeko asmoz.

223. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00040 Pozik aurkitzen da herria, baina berehala sortzen dira arazo eta zailtasunak: herria eraiki behar da berriro.

224. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00243 Nestor sonbreruduna harrapatzeko zailtasunak eduki nituen, eta harrapatu nuelarik dir-dir berezia, agian sonbrerua kendu gabe eman berri zuen mintzaldia emateko erabilitako hondar energia-pintzaren ondorioz.

225. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 Niretzat bizitza, bere aldapa, zailtasun eta atsegin guztiekin, urpean gertatzen den kontua baita eta Rita da nire biriketara airea eramaten dakien bakarra munduan.

226. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0161 Bion arteko jarduna gero eta astun eta lodiagoa zen: nik zailtasunak nituen Begoña minduko ez zuten hitzak bilatzeko orduan, eta Begoñak jardun hura ez zuen batere gogoko.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00012 - Melodia soilik edo letrarekin batera (zailtasunaren arabera) zatika eta gero osorik, letrarekin egin den antzera, zati antzekoak argi ezberdinduz landu, eta sailak ondo menperaraziz.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00304 Komunikazio honetan, katalanerako terminologia normalizatzeko lanetan izandako eskarmentutik hasita, batetik, gizarteak terminologia normaltzeko duen beharra aurkeztuko dugu, hurrengo, horretarako dauden zenbait zailtasun aipatuko ditugu, eta, amaitu orduko, ideia batzuk plazaratuko ditugu hori guztia egungo gizartean bideratu ahal izateko.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00448 Zailtasun asko aurkitu ditugu euskal segmentuak mugatzerakoan. Izan ere, hainbat kasutan, euskal testuan, izen-sintagma-mailakorik gabe, esaldi-mailako ala paragrafo-mailako baliokidetza (Zierer: 1979) aurkitzen dugu. Esan nahi baita, IS egitura sinpleko erdal terminoaren ordainetan, erlatibozko perpausadun ISak, aditz-sintagmak edo esaldiak aurkitzen ditugula hainbat kasutan. Balio nozional hura garraiatzen duen segmentu laburrena mugatzea batzutan ezinezkoa da, bereziki beste informazio gehigarririk ez eramatea nahi bada; esaterako, transposizioak eta modulazioak (Vinay J.P., Darbelnet J.: 1977) dauzkaten itzulpen-baliokideetan. Adibidez, administración de justicia-ren euskal baliokidetzat zuzenbidea eragiten dutenak segmentua aurkitzen dugunean, edo contrato de adhesión nozioa adierazteko euskaraz amore emate hutseraino iristen den moduz eroste itzuli denean.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Ez zen batere eginkizun erraza Guevarak esku artean zeukana. Hasiera hasieratik izan zituen zailtasunak, jendea nekez apuntatu baitzitzaion boluntario modura; izan ere, guajiroek (baserritarrek) ez zuten lautadara jaitsi gura, arrotz zitzaien-eta paraje hura.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Nondik nora zuhurtasun hori? Ba, esparru bi horiek, elkarrekiko ekimen komunitarioaren bitartez aldagarriak direlako eta, zeharo, beren betebeharrak asetzeko gizakiek duten zailtasunaren arabera aldatu egingo direlako, bai Administrazioaren esparrua, eta bai Gizartearena ere.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Epealdi luze honetan zehar sektore honek izan zuen hazkunde txikiaren arrazoiak, Carmonaren esanetan, eta arrantza eskualde bakoitzean ematen ziren bereizitasunak alde batera utziz, honako arazo honetan kokatu behar dira: olioa eta latorria lortzeko zailtasuna, berebiziko garrantzia duten bi lehengai hauek erregulartasunez eta prezio egokietan erosteko zailtasunak handiak baitziren.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00043 Beharbada hizkuntza teknikoaren zailtasuna, hizkuntza guztietan daukaguna, euskararen egoera gutxiagotuarekin nahasten da. Jendeak horrela bizi du, gabezi bezala.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00007 Gorago aipatutako zailtasunak direla eta, hirugarren atal hau, batez ere bere eduki transbertsaletan, soilik LOGSE batxilergoko Sarrera probetan barneratu da, helburuen hasierako definizio propioa dela eta.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00009 Problema baten ebazpena bide egokia da definizioren bat, lege, propietate edo eredu teorikoren bat argitzeko. Honekin batera, Kimikaren oinarrian ongi ulertzen badira, ez da zailtasun berezirik egongo problemen ebazpena egiteko orduan. Horregatik, zeharo konbentzituta gaude ezen oinarrien ulermena eta problemen ebazpena aktibitate osagarriak direla.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00009 Maila honetako Kimikaren formulismo matematikoak ez du zailtasun handiegirik, eta, gomendatzen diren zuzenketa-irizpideetan isladatzen den moduan, ez lirateke jarri beharko kontzeptu kimikoen erabilera zuzenaren gainetik (lortzen diren emaitzak argiro koherentzia gabekoak ez diren artean, noski).

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00009 Problemak zehaztasunez ebatzi dira, aurki zitezkeen zailtasunak argituz, eta hizkera kolokiala eta intuitiboa erabiliz, baina zera adierazi nahi dugu, liburu ona ere ez da gai irakaslea ordezkatzeko, eta horregatik irakasleari bere ikasleekin duen eguneroko zereginetan askatasun-margina zabala uzten diogu aurkezpen, metodologia, alternatibak edo eta atal desberdinen arteko konexioetan.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00062 Loak hartzeko zailtasunak direlarik eta kausa zehatza ez jakitean, funtsezkoa da lo gelari, zehazki oheari erreparatzea. Koltxoia eta burukoa atsedenerako egokiak dira? Koltxoiak ez du gogorregia ezta bigunegia izan behar.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00139 Hego Euskal Herrian euskaraz argitaratzeko zailtasunen aurrean, eta erbesteratutako euskaldunentzat nahiz Euskal Herrikoentzat, hainbat liburu idatzi eta plazaratu ziren gure mugetatik at.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00139 Hegoaldean batik bat zeuden zailtasunen aurrean, literaturak erbestean aurkitu zuen beharrezko espazioa. Euskararen kontrako legediaren aurrean, idazleek jasaten zuten errepresioaren aurrean, gure mugetatik kanpo plazaratu ziren zenbait liburu.

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Aurrera jarraitzeko zailtasun guztien gainetik

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Lege-antolamenduak herri administrazioei ezartzen dizkien babes eginkizunak betetzeko, 1/96 Lege organikoak arrisku egoerak eta babesik gabeko egoerak bereizten ditu. Lehenbiziko kasuan, eskumena duten herri administrazioek egoera pertsonal eta sozialean eragiten duten gizarte arrisku eta zailtasuneko faktoreak murrizten ahalegindu behar dutela ezartzen du legeak, adingabea eta bere familia babesteko faktoreak sustatzeaz gain betiere.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Baliokideak aurkitzeko zailtasunak izan dira sail batzuetan, kontabilitatean eta banku-sisteman batez ere, herrialde bakoitzak bere funtzionamendua duelako.

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00234 Beraz, dirua lanaren bidez erraz ekoiztu ezin delako ezaugarriak, prima facie, berezko interes-tasak jaisteko nahikoa zailtasuna izango duelako ikuspuntua ez dagoela zuzen suposarazten digu; aitzitik, dirua uzta bailitzan erein ahal izango balitz, edota automobilaren motorearen erara ekoiztu ahal izango balitz, beheraldiak saihestu edo apaldu egin ahal izango lirateke, zeren eta beste ondasunen prezioak, dirutan neurtuta, jaisteko joera hartuko balu, dirua ekoiztera lan gehiago bideratu ahal izango bailitzateke; -ikusten dugunez, hauxe da urre-meagintza duten herrialdeetan gertatzen dena, ildo honetan, munduarentzat, oro har, gehienezko desbiderazioa ia hutsaren hurrengoa izan arren.

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Komunikabidea, azkenik, hitz horren bi esanahietan hartuta, kodea eta kanala, ez da garrantzirik gabekoa. Bi pertsonak kode bera erabiltzen ez badute, handia da komunikazioa eteteko arriskua. Ezagunak dira goi-burgeseriatik ateratako politikoek entzule langileei ezer adierazteko dituzten zailtasunak, eta jakina da testu juridikoak jeneralean oso ulerkaitzak izaten direla gai horretan trebatu gabeentzat.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00162 Subjektiboa, berriz, egoeren aukera eta definizioa. Baina ez da azarean egindako aukera, ikastaroaren helburuak sakonetik aztertzearen ondoriozkoa baizik. Subjektiboa da, hala berean, ekoizpenerako ikasiko diren hitz eta esaldien aukera, nahiz, eta jatorrizko hiztunen solasak sakonetik analizatzean, ikasprozesua ondo ulertzean eta ikasleen zailtasun bereziak ondo ezagutzean oinarritua behar duen egon.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00080 - mezubide estandarretan argitaratu ziren zenbait erreportaia, elkarrizketa eta informazioetan (hemen komatxoek hauxe adierazten dute: zenbait lanek genero zehatz baten barruan sailkatzeko zuten zailtasuna) eta

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Zailtasun hori konpontzeko, hauxe ezartzen du legeak: Hartzekodun pignoratizioak eskubide horiek egikaritzeko bidea erraztu behar dio zordun pignoratizioari; horretara, hartzekodun horrek akzioak aurkeztuko ditu sozietatean, hori beharrezkoa denean eskubide horiek egikaritzeko (72.1. art.).

249. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00056 Hidrogenoari dagokionez, ezaguna da honen eragin kaltegarria altzairuen zailtasunean.

250. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00073 Baina A (argibideak ematea) inferentzia handiko ikasprozesu gisa definitzeak (argiago egitea, arreta zerbaiti eskaintzea), adibidez, irakaslearen inferentzia baxuko jokabide gisa (hala nola azalpena, zuzenketa...) baino gehiago, ereduak behaketa-tresna gisa duen zailtasunetako bat jartzen du agerian.

251. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00049 Gerrak eraso zuen jendea zein une larritan zegoen hobekiago ulertu ahal izateko, Gipuzkoako ekonomiak XVIII. mendearen azkenaldian bizi zituen zailtasunei buruzko ikerketa sakon batzuetara jo beharko dugu.

252. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00148 Izan ere, Gipuzkoako lurraldearen barnean komunikazioa bideratzeko erraztasunen eta zailtasunen baitan egon ziren berri haien zabalkundea, Aldizkariaren banaketa eta, bidenabar, agerkari hark jendearengan izango zuen eragina.

253. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arzalluz 00101 Artikulu honek Kadareren H. Dosierra euskaratzean aurkitu genituen (Antton Olanok eta izenpetzen duenak) zailtasunez izan behar zuen egin zitzaigun eskaerari kasu egitera.

254. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Test honetan irudi sinplea konplexutik askatzeko zailtasunak dituztenak berak dira, beste testetan gorputza gelatik eta barratxoa markotik bereizteko zailtasunak dituztenak: Eremuarekiko Dependente deituak.

255. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Eremuarekiko Dependenteek horretarako zailtasun gehiago dutela ikusi da.

256. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00105 Konstzientzia bera-norberarentzat binomio marxiar lukasiarrean oinarrituta dago batez ere, oso erreferentzia ekonomizistak eta generalistak dituena, eta gutxiengo etniko-nazionalen erreibindikazio eta bizipenak ulertu ahal izateko zailtasun teoriko haundiak izan dituena.

257. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00066 Ikastaroa hasteko zailtasun handiena ikaslearen beraren beharretara egokitzen diren ikastaroak aurkitzea da.

258. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00076 Ikastaroan jarraitzeko zailtasun handiena ikaslearen beraren beharretara egokitzen diren ikastaroak aurkitzea da.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00035 Asko dira eztabaidarik ez duen egitate hori onartzeko zailtasuna esplikatzen duten arrazoiak, eta kontraesankorrak batzuk:

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00045 Baina auskalo zer gertatuko litzatekeen beren artean erdara erabiltzen duten pertsona nagusiek beren euskara patala haurrekin eta zakurrekin, zailtasunez bada ere, hitz egiteko gordetzen dutenek, bat-batean, tabua hautsi edo galdu dela eta zilegi baleritzote horiekin ere erdaraz jarduteari.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00031 Afaldu ondoren, mahaian kafea hartzen ari ginela, beste futbol gai batzuen artean sortu zen hizpide futboleko profesionalek unibertsitate ikasketak aurrera ateratzeko dituzten zailtasunen gaia.

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00042 Hala ere, zailtasunak ez ziren desagertu.

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00154 Zentru hau, batez ere, gauean maneiatzeko zailtasunak dituzten pazienteei zuzendua dago.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00151 Emakumeen gizarte egoera eta generoko harremanak aztertzeko aukera emanen dizkiguten estatistikak lortzeko zailtasunen artean, hauen zehaztasuna dugu.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00113 Funtsezko ezberdintasuna dago, ordea, auzi honetatik ondorioztatzen diren zailtasunen eta hizkuntz-arazoari lotuta daudenen artean.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00452 Nekazaritza-prezioen beheraldia ez zitzaion euskal industriaren krisialdiari zor, baina interesgarria da bi gauza ikustea: zailtasunek nola erasan zieten landatar gorenei eta nekazariei eta, batez ere, garaiko agiri batek nola egozten dizkien oinarri berdinak.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00384 Ni orain (adibidez) askatasun osoz eta orduan ez du zailtasunik sortzen beren egoeren aldakuntza, h.d., beren aldaketen ilara beti izan dela, eta beraz, ez matematikoki ezta dinamikoki ere lehen hasierarik bilatzeko beharrik ez dagoela onartzeak.

268. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0209 Sarrera gisa, Pergnier traduktologo ezagunak itzulpen-zientziaren inguruko gogoeta sakon bat eskaintzen du eta bertan bi multzo nagusitan biltzen ditu itzulpenari buruzko auzi teorikoak: a) hizkuntzen egiturek berek sortzen dituzten zailtasunekin zerikusia dutenak, b) hizkuntzaz kanpoko datuekin zerikusia dutenak (faktore soziologiko, psikologiko, kultural eta testualekikoak).

269. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Uste dugu bestalde, eta literatur lapurteraren bilakaera historikoaren ikerketarako zailtasunak zailtasun 5 Ez baita erraza Mitxelenak Notas fonológicas sobre el salacenco, ASJU 1(1967),172. orrialdean dioen bezala erabateko eritzirik zehazterik., amplt;lampgt;, amplt;illampgt;, amplt;ñampgt; eta amplt;iñampgt; aldaera palatalen agerpen maiztasunari 6 Ikus honi buruz Ana M. Echaidek Distribución de las variantes palatalizadas de l y n debidas al contexto fónico en los dialectos vascos, FLV XXIII (1976), 164. or. esaten duena, Mitxelenaren Fonética Histórica Vasca, San Sebastián, 1961 (2. ed., Diputación Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, 1977), 184. or. datorrena nolarebait osatuz., hein batez, garbiro antzeman diezaiokegula XVII., XVIII. eta XIX. mendeetan eta, honenbestez, Goyhetcheren jokabidearen berezitasuna areagotu egingo dela beste inorena bainoago.

270. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 - Herrien eta hizkuntzen batasun falta, materialak argitaratzeko zailtasunak.

271. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0120 Zailtasuna ez datza prozeduraren ikaste tekniko hutsean.

272. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1209 Hemen jarriko dudan lekukotasuna ordea, hitzez-hitz, 1955.eko argitalpenetik jasoa da, eta hau dio: Harrigarrizko eder da hizkuntza, arroka soilak bezala eusten du mendeak zehar inguruko erromantzeen itsas-gora, zailtasun ospearekin.

273. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0982 Zailtasunak, jakina, kidetasunok frogatzerakoan, emailea nor eta hartzailea nor eta, batez ere, batetik besterako aldaketa noiz eta nola burutu den argitzerakoan etorriko dira.

274. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Prozedura honek oso konplikatua dirudi baina, Alemaniak esan duen bezala, borondate politikoa egonez gero zailtasun juridiko hori ez da gaindituezina.

275. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0041 Ikasturte honetan Hezkuntza Administrazioak Prestakuntzarako Egitamu Intentsiboaren (PIF/PEI) bidez Ikastetxean Ardazturiko Prestakuntza Planen (focalizada) generalizazioari ekin diola ikusirik, Plan hauen hastapenetan (1990/91 eta 91/92) Donostiako Biteri-Zuhaizti Eskola Publikoak jarraitutako bidea adibide bat izan daitekeela, eta ikusitako zailtasunak eta egindako balorapenak azaltzea, hildo honetatik abiatu direnei hausnarketarako pistak eman diezaizkiela deritzogu.

276. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 5. SENTSIBILIZAZIO LANA AURRERA ERAMATEKO ELKARTEEK DITUZTEN ZAILTASUN NAGUSIENAK.

277. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Bi dira euskara elkarteek sentsibilizazio-lana modu eraginkorrean bideratzeko dituzten zailtasun nagusienak:

278. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Elkarte batek bere jarduna aurrera eramateko dituen zailtasunak balio dute sentsibilizazio arloa jorratzeko dituen zailtasunak aipatzeko.

279. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Zailtasunak betikoak dira: jende falta, diru eta azpiegitura falta,...

280. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 2. Zailtasunak ez dauka Elkarteen kapazidadearekin zerikusirik.

281. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0080 Hortaz, Barne Kanta hori nere baitan dago, zeren amodioaren kontzepzio hori, eta hainbeste pasiokin eta hainbeste zailtasunekin maitatze hori ere, hori nere barruan daramakit.

282. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Gipuzkoan bada zailtasun haundi bat Foruaren berreskurapen lanean, eta da inoiz ez direla ohiturak idatziz jarri.

283. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Atzerapen edo ezintasun horren zergatiak arakatzean, zera ikusi da: ariketa formalak ebazteko subjetuek dituzten zailtasunak ez dira hainbeste gaitasun operatorioen arlokoak, haren aplikazioaren arlokoak baizik.

284. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Zailtasun horiek, alde batetik, Estilo Kognitiboekin erlazionaturik daudela ikusi da.

285. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Horregatik izan ditu desfaseak ulertzeko zailtasunak.

286. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0042 Beraz Flaubertenetik Nouveau Roman arte, testuaren zailtasunak bere testualitatea problematizatzen du, literaturaren autonomiaren defentsa nagusi bezala.

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0007 Euskarazko kazetaritzan diharduenak daki ongien eguneroko lanean euskaraz aritzeko sortzen zaizkion zailtasunen berri.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0063 Honek zailtasun gehiago dakarzkio hizkuntza gutxituen erabilerari gizarte elebidunetan gero eta nabarmenago uzten baitu gure txikitasuna, handien aurrean.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0475 Har itzazu, gonparazio baterako, Orixeren beste liburu batzu eta inolako zailtasunik gabe egingo dituzu sailkapenak: Euskaldunak poema epikoa da, esango duzu, Barne-Muiñetan poema mistikoa, Santa Kruz Apaiza kontakizuna, Jainkoaren billa tratatu mistikoa, etab.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0483 Irakurleak zati honetan aurkituko ditu zailtasunik handienak.

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0022 Gainera, agian, sukarraren kontrako zerbait horren ekoizpen desegokiak, sukarra izan ondoren zenbait pertsonen tenperaturak oinarrizko balioetara berriro itzultzeko agertzen duen zailtasuna zertan datzan argitu dezake.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0111 - Hedabideetako euskara zailtasunez jasotzen duela adierazten duten euskaldunek %ko portzentaia aipagarria osatzen dute.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0115 Ulertzeko zailtasun hori gainditzeko ez diogu hizkuntza tekniko eta zehatza erabiltzeari uko egingo, baina zentzugabeko bereizkeriak ekiditen zorrotz jokatu behar da.

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Agian baduke honekin zerikusirik Euskal Herrian ere posatzeko modeloak aurkitzen izan zuen zailtasunak ere 156.- Nolabaiteko lotsaizun gaizki ulertu batengatik. Kexu da horretaz pintorea, Etxalarren posatzeko prest egongo ziren pertsona gehiago aurkituko zituelakoan bait zegoen..

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0017 Sarako basoranzko jaitsierak zenbait malda gogorreko eta gutxitan erabilitako pasaguneak ditu (nabigatzeko zailtasunak).

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0028 Jakina, nibel kurba diogunean esateko modu bat besterik ez da, igoera nekagarriak eta bapateko jaitsierak bata bestearen atzetik bait datoz, zailtasun maila areagotuz.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0074 Zailtasunak Uztarrotzeren inguruan azalduko zaizkigu eta herri erditik egin beharreko zeharkaldia zinez oso zaila da, kaleskak, oso malda gogorrekoak, maila guztiz delikatuez ebakita bait daude.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Aipatu den bigarren arrazoia da, eskuartean dugun gaiari heltzeko momentuan izaten diren zailtasunak adierazteko datu gutxiegi dagoela, eta eskasia hori areagotu egiten da sexuaren arazoa sartzean.

299. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Propietate mekanikoen artean, garrantzitsuenak ondokoak izaten dira: elastikotasun-muga, trakzio-erresistentzia, gogortasuna, harikortasuna, nekearekiko portaera eta zailtasuna.

300. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Zailtasunarekin ez da gauza bera gertatzen.

301. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Behin baino gehiagotan, altzairu jakin batek gainontzeko propietate mekanikoen balioak ondo bete arren, ez du zailtasun egokirik izaten.

302. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Horrez gain, zailtasuna osagai baten edo pieza baten segurtasunarekin erlazionatuta dagoen propietatea izanik, zailtasun-baldintza minimoak ez betetzeak ondorio latzak ekar ditzake.

303. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Hau dela eta, altzairuen zailtasunean parte hartzen duten mikromekanismo eta aldagai desberdinak ezagutzea eta horiek egokituz altzairuen zailtasuna hobetzea da, ikerketa-zentru eta enpresa askoren helburua.

304. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Altzairuaren zailtasuna tenperaturaren menpekoa da.

305. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Egoera horretan laborategi-mailan zailtasuna neurtzea nahikoa zaila izaten da, baldintza berdinetan lortutako emaitzen arteko dispertsioa oso handia izanik.

306. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 Katen maila ahularen ereduaren arabera, materialean zailtasun txikiko zonak sakabanatuta daudela kontsideratzen da.

307. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 Eredu hau kontutan hartuz aurresan daiteke probetaren lodieraren eragina zailtasunaren balioan.

308. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 Lodiera handiagotu ahala, tentsio handia jasaten ari den materialaren bolumena handiagoa izango da, eta ondorioz, zailtasun txikiko zona bat aurkitzeko probabilitatea ere bai.

309. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 Beraz, probeta lodien zailtasuna probeta meheena baino txikiagoa izango da.

310. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 Zailtasunaren balioen sakabanaketa aurresateko eredu estatistiko desberdinak erabili dira [23-25], eta hauetariko gehienek Weibull-en distribuzioak erabiltzen dituzte.

311. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 orduan, hausturarekiko zailtasunaren sakabanatze-bandak Weibull-en distribuzioa jarraitzen du:

312. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0071 Material-mota askorentzat, zailtasuna behe-tenperaturetan eta hozkadun probeten bitartez neurtzen denean, esfoliazioa 2. faseak kontrolatuta dagoela [17, 23, 25 eta 36] eta prozesua tentsio maximoaren balioak kontrolatzen duela kontsideratzen da.

313. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0071 Gainera, zailtasuna neurtzeko pitzadura zorrotzak dituzten pobetak (hozkadun probeten ordez) erabiltzen direnean, haustura hauskorrean azaltzen diren mikromekanismoak ez dira beti atal honetan adierazi diren bezalakoak.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0032 Gauza da, une honetan nesken emaitza akademikoak hobeak direla mutilenak baino eta hala eta guztiz ere neskek zailtasunak dituztela lan merkatuan sartzeko.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0032 Alabaina, neskak ez badira irakasleek nahi dutenera egokitzen, zailtasunak sortzen zaizkie harremanetan eta orduan, irakasleak haien baitespena edo irmotasuna murrizten edo mugatzen saiatzen dira.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0130 Zergatik? Argi dago, bere zailtasun eta guzti idatzizko erabilera gutxi-asko sustatu, kontrolatu eta planifikatu litekeelako.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Hitzak debaldekoak bilakatu zituen sentimenduen adierazpen larriak, eta anitz eszena elipsian ulertzen hasi ziren, solasak argituko baitzuen idurien arteko joskeraren zailtasuna.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0089 Modulu hauek ditu: galderak egitekoa, azterketa edo proba sortu eta editatzekoa, zailtasun- eta homogeneotasun- indizeak sortzekoa, emaitzak lortzekoa (eskanerra eta zuzenketa mekanizatua), ikasle-fitxategiak eta historialak sortu eta lantzekoa, ordenadorean azterketak egitekoa, ikerketa eta tratamendu estatistikoa lantzekoa.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0120 Ariketen zailtasuna, pantailan azalduko diren zenbaki-zutabeen kopuruagatik eta zutabe bakoitzeko zenbaki-kopuruagatik zehaztua dago.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0036 Eta gure arteko zailtasunak gainditurik, alde bateko eta besteko Unibertsitateetara joan eta gero, titulu ospetsuen jabe itzuliko ziren.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Faserik gabeko bertsioetan, ezta kosakorik ere, jokoa ez da gelditzen, eta zailtasuna abiadurak markatzen du, gero eta azkarrago erortzen baitira adreiluak.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0016 Zailtasunak zailtasun, autore biltzailearen eta sortzailearen arteko bereizketa egin beharra iruditu zait eta, ondorioz, folklore-bilduma handiak neurketatik at geratu dira, sorkuntza egon bada, bilketa-metodoan egon delako, baina ez bildutakoaren edukian.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0016 Horrelako lan batean, zailtasunak norberaren mugen gainetik metatzen dira.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0060 Zailtasunagatik edo jatorrizko hizkuntzagatik itzulpen lan berezia eskatu duten artikuluek itzultzailearen izena eramaten dute.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Garai zailak ziren, eta ez da aise konturatzea nola pertsona batek gaindi ditzakeen zailtasun guztiak, baina ama New Yorketik Nutes-eraino etorri zen, bi mila eta bostehun miliako (lau mila kilometro) bide luzea trenez eginez.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0107 Horren adierazpide guztiz interesgarria da nola daukaten ikaragarrizko zailtasuna beraientzat esanahirik ez daukan esaldia errepikatzeko, hau da, horren edukiak ez baldin badu parekorik beraiek atzeman dezaketen errealitatearekin...

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0184 Bazen artean, ordea, zailtasun oinarrizkorik.

328. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak orereta 1997 00042 Kontutan hartu beharreko beste datu bat zera da, hots, orain arte landutako errepertorioa zailtasun handi samarrekoa dela, eta astean entseiu bateko lan-maiztasuna izanik ere, ikasturteko lau bat kontzertu egin direla batezbeste.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0031 Bizimodu latza zutela eta Afrikako sabanan bizirik irauteko zailtasun ikaragarriak zeudela adierazten du horrek.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0090 Beraz, biziki beldurtua sentitu beharko nuke nire eginkizunak berekin daramatzan zailtasunen aurrean; hain arazo konplexuak adimen desberdinek, eta ikuspuntu desberdinetatik, balioski azter ditzaketela jakiteak, ordea, lasaitu egiten nau.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0069 Elebidun jakin batek zailtasunak edukiz gero hizkuntza batetik bestera eskatutako zerbaiten parekoa ekoizteko, hiru arrazoi eduki ditzake, lehena jatorri linguistikoa duena eta gainontzeko biak neuropsikologikoak.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0008 Ikasle askok oinarrizko irudi geometrikoak marrazteko zailtasun handiak dituzte.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0010 - Zein zailtasun izan dituzu eta nola gainditu dituzu?

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0062 Denborari dagokionez, argi dago zailtasuna non dagoen.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0581 Txorierriko euskararen antzinatasuna Bizkaian, bizkaierazko zenbait hitzen transkribaketa fonetikoa, Arratiako euskararen laztasuna, etab. 316 Artikulu hauen hari logikoa segitzen ez da erraza, batak bestearen luman jartzen dituenak ez bait ditut nik irakurtzen. Hala ere, tarteko beste xehetasun batzu aparte, lau puntu dituzte eztabaidagai. Lehenik, Txorierriko euskara dela Bizkaiko zaharrena esateko, elkarrizketatik ateratako irudipenetan finkatzen da. Bigarrenik, herri-ahotik jasotako hitzak grafia jatorrez transkribatzeko orduan, zailtasunak hartzailearengandik baino gehiago datoz hiztunarengandik.Goide-gosarri abizena, adibidez, hiru modutara entzun uste du: En mis apuntes hay esta observación: 'Goi de Gosarri, Goide Gosarri o Goide-gosarri?'. De las tres maneras la entendí, pero me pareció poner la última. Respecto de este apellido, ya me han llamado la atención tres personas (Orixe, A 'Kirikiño', in: Euzkadi, 12-XI-1924). Hirugarrenik, Txorierriko euskara dela zaharrena frogatzeko, beste lekuetan (adibidez, Orozko, Bedia, Getxo, Plentzian eta) nagusiki luzee, biar, ill, mutille, neskatille formak erabiltzen direla, dio, nahiz eta aitortu beste zenbait hitzetan beste zaharragoak ere entzun dituela: besoa, ulea, etab. Laugarrenik, berak ez duela sekula esan Arratian euskara latza egiten denik. Txorierrikoa hala dela, bai, entzun berri du, nahiz eta berak ez onartu eritzi hori (Orixe, De 'Orixe', in: Euzkadi, 14-XI-1924). Kirikiñoren ustez, batetik, Orixek dakarren abizen hori gaizki jasoa dago, Mungia aldean asko zabaldua bait da Goiri-golzarri abizena eta, bestetik, ez du sekula entzun izan Txorierriko euskara latza denik, nahiz Bizkaian bizi izan hogei urtez (Estrellas y estrellitas de la linguística, in: Euzkadi, 13-XI-1924). Areago: "berra" "etzea" eta "semea" bezalako forma zaharrak, Arratiatik hasi eta Mungiaraino, nonnahi entzun daitezke ("A 'Orixe"', in: Euzkadi, 15-XI-1924)..

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0208 6. Indigestioa edo janariak irensteko zailtasuna.

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0015 Gaztelaniaz egiten den hori euskaratzerakoan (unibertsitatean) zailtasun askorekin topo egingo dugu.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 Ezin uka daiteke, halere, honen antolakuntzan sortuko liratekeen zailtasunak, hainbat hezkuntza-egoera desberdin hartu beharko bailitzateke kontuan.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0142 - irakaslea, ebaluazioa iharduera sistematiko eta prozesukotzat planteatzeko gaitzea; ebaluazioa, ikasleen zailtasunak zehazteko eta hauek gainditzeko beharrezko iharduerak orientatzeko baliagarri izango baita.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Baina, aurrera doan iraultza zientifikoak dakarren ezagutzen hazkunde-erritmoari jarraitzeko zailtasunak ditu aspalditxotik.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0323 erreparo. iz. (herr.) Lotsak, beldurrak, eta antzeko sentimenduek eraginda, zerbait egiteko zailtasuna.

342. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0061 Zailtasunarekiko portaera neurri handi batean materialaren mikroegiturazko parametro desberdinen bidez kontrolatua dago.

343. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0061 Horrez gain, zailtasuna tenperaturaren menpekoa ere bada.

344. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Zailtasun handiegirik gabe eman ditzake horrelakoak hiru eta lau gai ezberdin, elkarren artean nolabaiteko lotura dutenak eta plangintza berriak egiterakoan hautazko bezala proposaturik sailak onartu zizkionak.

345. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0564 a) Aditzoina jartzerakoan zailtasunak daude arauen arabera, memoria erabili behar da.

346. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 Bizidunen arteko diferentziak oro landare eta animalien eta azkenotako berein generoren artekoak, eta gizakien baitan nazioen eta gizabanakoen artekoak, bizi-oldarren eta zailtasunetan zehar bidea urratzeko haren ahalmenen diferentzian soil-soil etzaten dira. 41

347. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0004 Hala ere, heldu da emakumeen ugalketa eta sexualitatearen garrantzia bere lekuan jartzeko garaia, ene iritziz (eta hau izango da txosten osoaren gai nagusienetariko bat), horretan zentratzeak emakumeen osasunaren beste aspektuak ondo isladatzeko eta beren garrantzia ikusteko zailtasun itzela baitakarkigu.

348. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0055 Baiña gizarteratzeak bere zailtasunak ba-ditu: bat, gaztediaren alkolzaletasuna ta oitura da.

349. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00145 Geroari buruz, ez daiteke hau ondoriorik gabe izan, zeren gure aitzinekoen sinesteak gaurko mundu berrian onartua izateko orokorki aurkitzen dituen arazo guztiez bestalde, badirudi gure herritarrek beste zailtasun bereizi batzu izanen dituztela euskaldun diren ber euskaldun bezala elkarturik elizan onartuak izateko, eliza buruzagiek behartzen dituztenaz geroz nahitez Pariseko edo Madrileko zepoetan sartzera.

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Eta zailtasun hori okerreko giltza erabiltzetik datorkigu.

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Gaisotasunean, ezbearrean, langabezian edota gure semealabentzako ogia egunero irabazteko zailtasunak ditugunean, bizitzako aso eta idea guztiak ankaz gora joaten zaizkigunean... olakoetan ikusten da nor den eldua, nor den pertsona, nor den fededuna, nor den nor...

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00017 Ezin omen du zehaztu, ordea, erretirada hori zein puntutaraino den mugatua, datuak egiaztatzeko sekulako zailtasunak dituelako.

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05602 Laguntza honek garrantzi berezia du, euren neurria eta berritasuna direla bide, bestelako laguntzak eta kanpoko finantzaketak lortzeko zailtasun bereziak dituzten garrantzi txikiko proiektuetarako.

354. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Zerk ekarrio dio euskaldunari izate zaill ori? bera inguratzen dun lurralde berak, zailtasunez beteriko lurra tokatu zaio euskalerritarrari legorrean sekulako mendiak aldapa eta malkorraz josita daudenak eta itxasoan Kantauriko enbatak eta olatu ikaragarriak aurpegia eman bearra, ortik bizimodua atera bear zun emengo gizakiak bizi nai bazun eta onetxek izakeran kalo aundia lagako zion betirako, orduan ezkaitezen arritu bat ere zakarkeri puntu onekin.

355. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Legea betearazteko enpresek dituzten zailtasunez mintzatu behar dugu; sindikatuen ikuspegia ere garrantzitsua da. Zehaztasuna bilatu nahi dugu.

356. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Ekintzak zailtasun handiak izan zituen, ez bakarrik berez horrelako eraikina eskalatzeagatik, baina atzo Londresen zegoen haizete gogorrarengatik ere.

357. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Azken urteotan hainbat zailtasun izan ondoren, klubaren zimenduak mugiarazi dituzte, errotik, eta baita bultzada handia eman ere.

358. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Roberto Carlosen fitxaketak zailtasun handiak jarri al dizkizu postu horri eusteko?

359. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0011
1) Mugitzeko zailtasunak.
2) Ikusteko zailtasunak.
3) Ikasteko zailtasunak.
4) Giro soziokultural eskasa.

360. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Zailtasunak abertzaleen artean gainditu

361. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Zailtasun hauek, nire ustetan, bakarrik gainditu ahal izango dira alderdi abertzaleek egoera aldatzeko borondate politiko argia baldin badute.

362. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 EHEk legearen makaltasuna argiro uzten duten azkenaldiko gertakizunak aipatu ditu, besteak beste, Iruñeko eskaera ereduak elebidun izateko ezintasuna, Madrilgo Herriaren Defendatzailearen arabera, Gazte Txartela euskaraz lortzeko ezintasuna; Mendillorriko etxezaina izateko euskara ez puntuatzea Nafarroako Auzitegi administratiboak ontzat ematea; Euskal telebista ikusteko zailtasuna eta Leitzako Udalak euskara hutsez funtzionatzeko auzitegiaren debekua.

363. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Aranguren'go Gongora'n egin nai dan zabortegiak naiko zailtasun ba-ditu.

364. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1072 d) Estilo eta garai desberdinetakoak diren eta maila honen araberako zailtasuna duten obrez osatutako oinarrizko errepertorioa interpretatzea.

365. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1073 d) Estilo eta garai desberdinetakoak diren eta maila honen araberako zailtasuna duten obrez osatutako oinarrizko errepertorioa interpretatzea.

366. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 h) Estilo eta garai desberdineko eta maila honen araberako zailtasuna duten obrez osatutako errepertorioa interpretatzea.

367. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 e) Maila honekin bat datorren zailtasuneko eta estilo desberdinetako obra adierazgarriz osatuta dagoen oinarrizko errepertorioa interpretatzea.

368. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1075 c) Maila honetako zailtasunarekin bat datorren estilo desberdinetako taldekako errepertorioa interpretatzea.

369. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1075 Kaxa, xilofono eta tinbalen oinarrizko ikasketa, garapen erritmiko, melodiko eta auditiborako (afinaziorako) oinarrizko instrumentu modura; zailtasun mailakatuko ikasketak instrumentu hauekin.

370. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1574 Hala ere, ordainsari osagarri horiek egokitu egin ahal izango dira, lanpostu bakoitzari izendatutakoak lanpostu horren zailtasun berezi eta prestakuntza teknikoaren, dedikazioaren, erantzukizunaren, aginpidearen, azturaren, autonomiaren, arriskugarritasunaren edo nekagarritasunaren arabera egokiak izan daitezen, baita Euskal Funtzio Publikoari buruzko legeko 79. atalean ohartemandakoaz bat etor daitezen ere.

371. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Horretaz aparte lanpostu bat aurkitzeko zailtasun gehiago dituzten pertsonentzat, hau da, gazteak, emakumeak, toxikamano eta preso ohi, elbarritu, langabezian luzaroan egon direnak, ohizko heziketan porrot egin dutenak, etabarrentzat ikastaro eta laguntza bereziak prestatu beharreko gauzak dira.

372. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Europak, Batasun Ekonomikoaren prozesuan izan ditun zailtasunak eta eman dituen pausuak laburbildu ondoren, aldaketa horiek botere politikoaren banaketan izan duten eragina azaltzen saiatu zen eta bide batez EAEren kasua ere bai.

373. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Tourra, ofizialki, uztailaren 4ean hasi zen, gutxitu fisikoak egunero Donostian topatzen dituzten eragozpenei beste zailtasun berri bezain haserregarri batzuk erantsiz.

374. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Esparragoak naiko lanak ba-ditu, Peru eta Txina'tik datoztenei aurre egiteko; barazki onek dituan zailtasunetan laguntzeko asmoz, Europa'ko Barazki eta Igali edo Fruta erakundeak, emendik bi urterako, diru-laguntza onak eskeintzeko bideak atondu omen dira.

375. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Tratatzeko zailtasun hauek eta hondakinak behin-betiko desagertarazteko teknikaren ezean, EAEk 13.500 milioi gastatu beharko ditu.

376. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Egunerokotasunak, askotan baloraziorako uneak murrizten dizkigu, baina adin nagusia soberan gainditu ondoren, gure egitasmoa sendotu egin dugula eta hezkuntzaren unean uneko eskakizunei erantzun diegula esan dezakegu, nahiz eta bidean zailtasun eta oztopo asko gainditu behar izan ditugun.

377. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Getxoko udala eramaten ari den sendiekin eta helduekin interbentzio programa honen helburu nagusia, gizartera sartzeko zailtasunak dituen pertsonei ahal den neurrian laguntzea eta dinamika familiarren bilakaera erreztea izango lirateke.

378. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Hasierako zailtasunak oso handiak izan ziren, etxez etxi ibili behar izan zutelako. 1974an oraingo eraikina egin zuten bi fasetan eta horrez geroztik hazten joan da, gaur egun 900 ikasle baino gehiago izan arte.

379. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Eritasun edo istripu baten ondorioz, aulki gurpildun bati lotua egon beharra ez da batere egoera xamurra inorentzat. Arazo honi, eguneroko bizimodu normala egiteko topatzen dituzten zailtasunak gehitu behar zaizkio: eskailerak, ate estuak, telefono kabina altuak, lur azpiko aparkalekuak, espaloiak, koxkak... Oinez ibiltzeko aukera dugunok ohartu ere ez gara egiten detaile ttiki hauetaz, baina aulkian mugitu behar dutenentzat gaindiezinezko oztopo bihurtzen dira.

380. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 AULKI GURPILDUNARI LOTUAK. Eguneroko bizimodua egiteko zailtasunak

381. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Gizarteak ere, arazoa ulertzen duela uste du. Ikusten badute, zuk dituzun zailtasunak entenditzen dituzte

382. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Astegunez ordenagailuan aritu, irakurri, paseo bat eman eta asteburuetan lagunekin kartetan aritu, tragoxka batzuk hartu... Hori izaten da bere programa, baina azken honetan ere zailtasunak ditu, ostatu gehienetan eskalak paratu baitituzte sartzeko, bertze batek atea estuegia. Berdin gertatzen da banketxeetan komertzioetan... Etxetik ateratzeko gero eta gogo guttiago izaten diat

383. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Aktibitate pedagogiko hauekin, lotu behar dugu aurten zailtasun haundiko haur baten integratzea Hazparneko ikastolan.

384. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 1. Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren asmoa, Nafarroako Parlamentuaren eskaerei ahalik eta azkarren erantzutea da, gaien zailtasunak eta kudeaketa arruntaren premiek uzten duten neurrian.

385. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00019 Nafarroako Gobernuak Foru Lege proiektu hau igortzea eskatzen zuen mozioa eztabaidatzean, ezagutzen zituen Lege honi ekiteko zailtasunak eta horregatik ezabatu zuen hasiera batean Legea idazteko ezarri zen epea.

386. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0013 Guzti hau egin ondoren beste zailtasun batzuk sartzen ziren.

387. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4987 Errealitateak erakusten digun legez, Euskadin bost urtez bizi izan den etorkin orok lortu izan du, zailtasun handiago edo txikiagoarekin, gure gizartean integratzea, gizarte horren partaide dela sentitzen baitu.

388. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Eusko Jaurlaritzaren kontsumo-arloko arduradunaren agerraldiak, Eusko Legebiltzarreko batzordearen aurrean 1996ko abenduaren 11n egindakoak, zehatz eta garbi erakutsi zuen ezen sailak, ahal duen guztia egin arren, Autonomi Elkarteko kontsumitzaileak eta erabiltzaileak informatuta eta hezita edukitzeko zailtasun handiak dituela,

389. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 horregatik, harrigarria gertatzen da Eusko Jaurlaritzaren sail batek Legebiltzarrari jakinaraztea gai horretan telebista publikoaz baliatzeko horrenbesteko zailtasunak dituela,

390. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Adibiderik erabatekoena eman zen aitortu zenean erreklamazio ugari zegoela bezero eta finantza edo kreditu entitateen arteko harremanaren sektorean, nola negozioaren jarreragatik hala biztanleriaren zailtasun kulturalagatik, eta are gehiago entitate horiek eskaintzen dituzten produktuen barietateagatik beragatik.

391. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren e. 0005 Eta orain, pauso handi bat egin duzu aurrera, beti egin izan duzun moduan gainera: apostu zail bati gogotsu ekinez, zailtasunak ondo neurtuz eta norberaren indarrean konfiantza izanez.

392. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0002 Baina zoritxarrez azken urteetako esperientzia erakusten ari zaigu elkarrekin egin beharreko lan honek behin eta berriz egiten duela topo zailtasun gutti justifikagarriekin.

393. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 6.7.- Eta amaitzeko lan harremanen gure sistema, autonomia kolektiboaren egikaritzan oinarrituta, aberas dezaketen proiektuak burutzeko orduan ugazaberia eragile eta eraginkorrik, EAEan bederen ez izateak duen zailtasuna ez dezakegu alde batera utz.

394. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0008 Rokodromoaren zailtasun maila, heldulekuen kokapena, tamaina eta kopuruaren araberakoa da.

395. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0008 Zenbat eta helduleku gutxiago eta kokapen bihurrituagoa zailtasun handiagoa.

396. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 - Zein zailtasun ditu?

397. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Euskaraz edozer gauza egiteko izugarrizko zailtasunak izaten genituen.

398. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 Obra horien ezaugarriek, teknika aldetiko zailtasunik eza sarri askotan, eta baita aurrekontuen kopuru urriak ere, betebehar hori ez eskatzea aholka dezakete.

399. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00008 Ezer baino lehen zera esaten zen bileran, hasiera berandu eta zailtasunik ere ez zela falta izan: desegokiak zenbait nukleo (erle gutxiegi, erle gehiegi) eguraldi txarra, material urritasuna, batzuk barroaz josita...

400. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0045 Lehengo bide zaharrak landu eta jorratzeaz gain, berrien zabaltze eta esperimentazioa gure helburu nagusienetako bat da eta zailtasunak zailtasun eta eragozpenak eragozpen hortan ahaleginduko gara.

401. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0022 Hasiera batean izandako zailtasunik handienak ume txikienek sortzen zituzten, ibiltzen ez zekitenek edo gutxi ibiltzen zirenek alegia, eta, irtenbide gisa, hipermerkatuetako gurditxoetan elkarrekin garraiatzeko posibilitatea bururatu zitzaigun.

402. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Obra bere osotasunean barneratzeko zailtasuna alde batera utzirik, ikusmin eta txundidura handiz jarraitu zuten ikusleek anzerkia.

403. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Eta bertan kokatu izan dituzte batzuk hizkera horren zailtasunak.

403 emaitza

Datu-estatistikoak: