XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Zerbitzuok, Aurkitegiaren erabilera errazagoa izan dadin, erizpide hauen arabera ordenatu dira: a) Lehenengo eta behin banaketa geografiko bat dago, zentruak sailkatuta daudelarik Lurralde Historiko, eskualde geografiko eta udalerria kokatzen diren arabera.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Eskualde bakoitzaren zentruen deskribapena kokaturik dauden udalerriaren arabera egiten da.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Horrela, udalerri bakoitzaren barruan, zerbitzuak zentru-moetaren arabera antolatzen dira (heziketa-, lan-, egoitza-, asti libreko zentruak, etab.).

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Zerrendotan zera aurki daiteke: alde batetik dagokion eskualdeko laburpen-mapara bidaltzen duen orrialdea eta, bestetik udal-eremuko zentruak deskribatzen diren orrialdeak.

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0008 Bigarrenez, baliabide eta zerrendaketa huts bat baino gehiago nahi izan da, argibide zabal eta zehatz bat eskaintzea nahi izan da zentruetako gai nagusienei buruz; horretarako aldagai-egitura finko bat hartu da oinarri orientagarri bezala eta berak homogeneizatu ditu fitxetan batutako datuak.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0009 2. Zentruen izenak, zentruek beraiek behin-behinean edo behin betiko ipinitako izenak dira.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Funtzio orokorrak:
- Balio-urrituentzako hezkuntza-zerbitzuen plangintza, Eusko Komunitate Autonomoaren barruan.
- Titulartasun publikoko zentruen gestioa eta hauen ihardueraren koordinaketa zentru kontzertatuen iharduerarekin.
- Hezkuntza-zerbitzuen kalitatearen kontrola.

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0020 Funtzio orokorrak:
- Itsuen beharrizanak sorostea.
- Itsuen heziketa erakunde honen zentruetan eta zentru kontzertatuetan.
- Loteria bereziaren salmentaren bidez, bizibidea biztea.
- Pentsio eta osasun asistentzi prestazioa (Gizarte Segurantzaren Erregimen berezia).
- Aisi eta asti libreko, eta abarretako iharduera osogarrien garapena.

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Latin Amerikarako Ekonomi Batzordean (CEPALen) izan da: Laginketako Aholkari Erregional, Projekzio Ekonomikoen Zentruko Zuzendari eta Estatistikako Sailaren Zuzendari.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Euskadin Hezkuntza Bereziko 50 Zentru espezifiko baino gehiago egoteak hauxe besterik ez digu adierazten; horregatik esan behar dugu integrazioa projektu bat, helburua dela eta ez abiapuntua.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Hezkuntza Bereziko Zentru Espezifikoak beren afekzioen grabedadea eta ardura desberdinaren beharragatik, aurrez aipaturiko geletan hartu ezinak gertatzen diren pertsonak bakarrik onartuko dituzte.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Horien ihardunak, Zentrua kanpora eta gizarteari zabalik egon dadineko moduan antolatuko dira, leku hertsi eta autosufiziente itxura, eta are gehiago errealitatea, baztertuz.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Zentru hauei, behar adineko bitarteko teknikoak, bai materialak bai humanoak eskuratuko zaizkie, ikasleen ezaugarri eta inguru-giroaren arabera.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Egungo Zentru Espezifikoek beren egitura eta iharduna lehen aipaturiko helburu orokorrei eta garatuko dituzten disposizioei atxiki beharko dizkiete, ahal izan eta behar dadinean, beren xede eta helburuen eraldatzea garrantzitsua delarik.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 2. Hezkuntza Bereziko Zentru Koordinatzailea eta talde multiprofesionalak

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Diagnostikatzaile eta terapeuten ihardunak eskolan sartu behar du, ia hasieratik Hezkuntza Bereziko Zentru Espezifikoetan sartu zen bezala.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 b) Hezkuntza Bereziko Zentru Koordinatzailea eta Talde Multiprofesionalak sortu.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 Bi egitura hauen helburuak eta osaketa nahiko zehazturik geratu direnez, azterketa eta eztabaidek honako ondorio hauetara eraman gaituzte: Talde multiprofesionalak ez direla sortuko Zentru Koordinatzailea eratu aurretik.

19. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 Zentru Koordinatzaile honek 1982-83 ikasturtean ekin beharko dio lanari, aldi honetan bere lenenengo eta funtsezko helburua bikoitza delarik: - Hezkuntza Berezian eskolaturiko behar duten haur guztiak diagnostikatu eta aztertu, eskualde bakoitzeko Eskola bakoitzeko arazo eta beharrak ikusiz.

20. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0059 Gure Teleprozesu Sarea ON-LINE eta REAL-TIME delakoak, 1978-ko Abenduaren 31an, 232 IBM 2970/5 zentru ezberdinekin ari zen harremanetan, eta probintziako 100 sukurtsaletan, Madrileko sukurtsalean nahiz zentraleko bulegoetan ezarri zirenez gero, Kontu Korronte eta Ageriko Aurrezki sailetan 35.000 eragiketa burutzen dira egun oro.

21. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0059 Hala, egin diren aldakuntza hauen bitartez, aurrerapen handiak ezarri dizkiogu gure sareari, zentruekin konektatzeko, eragiketa posibilitateak ugaltzeko eta Teleprozesuan sortu ohi diren ezinbesteko etendurak saihestuaz denbora irabazteko.

22. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Zentru honek bere ohizko iharduera eta eraginkortasun-mailari eutsiz segitzen du.

23. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Heziketa-alorrari dagokionez, aipatzekoa da Zentruko osasun-pertsonalak urtean zehar hainbat ihardunaldi, batzarre, ikastaro, mintegi eta abarretan partehartu duela, baita Zentruak berak sustaturiko ikerketa- eta ikasketa-mota desberdinetan ere.

24. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Atal honen barruan aipagarri da, Institutua sortu zeneko berrogeitahamargarren urtea zela eta, argitaratutako lan hau: Compendio de la doctrina cancerológica y de su problemática act ual, Antonio Llombart Irakasle jaunak, zentruko aholkulari zientifikoak eta fundatzaileetako bat denak egina.

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 219/1988 DEKRETUA, Uztailaren 28koa; oinarrizko graduko Musika-Irakaskuntzarako Zentru Ez Ofizial aitortutako legez sailkatuz Bilboko H. Bedmar izeneko Zentrua.

26. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 a) Diputazioren kontura lagundutako zentru, edo etxebizitzetako sartzeen baimena.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00115 7.29 Karratu baten zentrua koordenatu-jatorria da, eta erpinetariko bat (0,-2) puntua.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00115 Bila itzazu D-ren koordenatuak eta paralelogramoaren zentruarenak.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 Baldin (9.4) ekuazioa (9.2)-rekin konparatzen badugu zera ikusiko dugu: ekuazio generaletik ekuazio laburtura ardatz-translazioa eginez pasa daitekeela, jatorri berri moduan C zentrua hartuz (2.irudia).

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 1.- C(1,-2) puntuan zentrua duen zirkunferentziaren ekuazioa bila ezazu, erradioak 2 balio duela jakinik.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 Egiazta ezazu bere zentrua C (-3, 2) dela eta r = 3.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 Bila itzazu zentruaren koordenatuak eta erradioa.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 ((9. 3) erlazioak kontutan harturik, zentruaren koordenatuak buruz kalkalkulatzen dira: )

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 1. Ariketa: Egiazta ezazu zirkunferentziak zentrua duela, eta bere erradioa bila ezazu.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00166 Bere zentruaren, fokuen eta erpinen koordenatuak bila itzazu.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00143 Hemendik aurrera unitatezko zirkunferentzia hartuko dugu; hots, zentrua koordenatu-jatorrian duena eta r=1 erradioa duena.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 A puntua zera da: OA abzisa-ardatzerdia eta O puntuari (koordenatu-jatorria) zentrua duen zirkunferentziaren arteko ebakidura-puntua.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Ia XX. mendea iristean, herrialdetako talde berriak sortzen hasiko dira, Madrid, Barcelona, Valencia eta Bilbo beraien zentru direlarik.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Ariketa honetan gehiago sakondu nahiz gero, aurkakoak diren, zentruz aurkakoak alegia, elementuen artean zenbat ezaugarri aldatu diren galde daiteke.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0129 Mugitu ez den puntua ZENTRUA da.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0139 ARIKETA (14) Biraketa guztien zentru bezala A erabiliz, emaiozu biraketa bat triangelu horri punta zorrotzena ESKUINETARA BEGIRA jarriz, gero beste biraketa bat BEHERA BEGIRA utziz eta hirugarren bat EZKERRETARA BEGIRA.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0139 Oraingo honetan, eta triangelu berdinarekin, har ezazu B puntua biraketa guztien zentru bezala, eta emaizkiozu 3 biraketa: punta zorrotza ESKUINETARA BEGIRA BEHERA BEGIRA eta EZKERRETARA BEGIRA utziz.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0055 Non egongo litzateke biraketa horren zentrua? Eta zenbatekoa izango litzateke biraketa horren zabaltasuna? Neur ezazu.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0033 Kontsidera dezagun, fokuak OX ardatzean eta bere zentrua jatorri-puntuan dituen elipsea.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0133 Irratiaren kasuan bezala, hemen ere zentru emisoreak, antenak eta errezeptailuak behar dira.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Turismo handia egiten da neguan horrelako zentruetara.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Nigerian, esate baterako, ur-beroztapenerako instalazioa derrigorrezkoa da edozein zentru publikoetan: hotelak, ospitalak eskolak eta abar.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0082 Aproximazio hau oso ona da, zeren eta beren galaxiaren zentruaren inguruan duten azelerazio zentripetua guztiz arbuiagarria da ( ordenekoa, eguzkiaren kasuan).

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0082 Eguzkia bera ere, izar bat den aldetik, azelerazio oso ttikiz higitzen da galaxiaren zentruarekiko.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0103 Puntu hori indarren zentrua deitzen da, eta gehienetan bertan kokatzen da ardatzen origena.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0012 Beste zerbitzu askoren antzera, hiriburuan zentralizatu dira hauek ere; hau dela eta, probintziako beste eskualdeak osasunerako instalazio publikoen falta pairatzen dute, zentru pribatuen ugalpenarekin nolabait zuzendu nahi izan dena.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0015 Elgoibarrekin batera, makineriaren sektorean, puntako lehen bi zentroak izan ziren; 1920. urtean Alfa koperatibaren sorrerak markatu zuen entrepresa mota hauen hasiera, lehengo garaietan arma fabrikatuz eta geroago josteko makinak fabrikatzera pasatuz.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 Pertsona batzuk trebetasunen zerrenda bat egiteko posibilitatea emanez, trebetasun hauek ikasi nahi dituzten beste batzu eredu gisa laguntzeko prest daudela dioten baldintzak eta zein zentrutan aurki ditzakegun.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Betainak, ostera, azetilkolinaren modura jokatzen du, zentru inhibitzailea kinaturik, eta beraz, kolore argiagoa erdietsirik.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 Ebaketa ertz nagusia, zentruen altueran edo zertxobait gorago ipini behar da.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 - Marmolarengan, presio apur batez egin behar da piezaren marruskatzea, baina kontrolatu behar den azalaren ahalik eta geometrik zentruenean eta ez bere ertzen inguruan.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0390 Kinada fisiko kimikoek, organo hartzaileen nerbio, bukaeretan jotzen dute; nerbioek orduan, bere zentrugunei jakinerazten diete zirikada eta kinada horien berri, eta zentruetan erantzun egokiak eman ondoren, organo egikorretara bidaltzen dituzte.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Nahimena ez dago sentsuen ezein organotan, ezta nerbio-sistemak kontrolatzen duen zentruren batetan ere.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0081 Ebazpena: a) Lurrak sorturiko indar grabitatorioa zentral eta kontserbakorra denez, sateliteen higiduran nahiz momentu angeluarrak nahiz energia mekanikoak konstante diraute, hau da: non Lurraren zentruarekiko satelitearen posizio-bektorea eta v satelitearen abiadura diren edozein unetan.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0081 Bestaldetik, satelitearen abiadura handiena eta txikiena, Lurraren zentruarekiko hurbilen eta urrunen dauden puntuei dagokie errespektiboki, orbita eliptikoaren erpinei halegia; eta erpinetan, hain zuzen ere, abiadura eta posizio-bektorea elkarren perpendikularrak direnez, beren arteko biderkadura bektorialaren balore edo modulua, beraien moduluen arteko biderkadura besterik ez da.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Egungo bizimoduaren ardatz bihurtu da hiria, bertan biltzen bait dira garraio-zentruak, iharduera ekonomiko garrantzitsuak, era askotako zerbitzuak, zentru politikoak eta ingurunea itxuraldatzen duen guztia.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Bi zentro kultural hauek itsas egearrean eduki zituzten sostengua eta arnasa.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0041 Izen hau mekanizatu behar den pieza puntu / zentruzko lotura gabe finkatzen delako hartzen du.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0045 Baina higidura hau beste era betean ere neur dezakegu: higikaritik zentrura doan erradioak ibilitako angeluarena deskribatuz: angeluaren higidura deskribatuz.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 1 eta 2-ren arteko zuzenkia zirkunferentziaren diametroa da eta zentrua, s ardatzarekin duen ebaki-puntuak ematen du (C).

66. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 2) Ikastetxeetako irakaskuntza: ikastolak, zentru ofizial eta pribatuak.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0075 Haritz asko daude nire sudurraren bi aldeetan, baina inoiz ez dut pentsatu ni basoaren zentroa izan nintekeenik, nahiz eta batzutan hala iruditu, ez baitziren ez Koperniko ez Galileo berririk jaioko ni nere okerretik ateratzeko.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Sortaldetik sartaldera ibilbide zabal batek zeharkatzen du: Chang`an; eta haren erdi-erdian, Beijing-go zentroan, Txinako bihotz-bihotzean, Gu Gong, Hiri Debekatuaren sarrera; Maoren erretratuak seinalatzen duena eta Tian`an Men-go plazara begira, bertan zaindari dutena.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Estatal zentruetan beste bide batetik heldu da erresistentzia, egun oroko lan modua eta haren arrazoiak kritikatzerik nahi ez dutenen aldetik.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Lehenengo biak, Teknologia berrien aroan ikusentzunezko baliabide-biltegia eta Prentsa eta irratia hezkuntzan, Leioako Unibertsitatean; eta hirugarrena, Elkarrekintzezko bideoa eta bideodiskoaren teknologia, IMI erakundeak Areetan duen zentruan.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0035 Zirkunferentziaren zentrua oinarrizko zirkuluarena da, eta zirkunferentziak Ar puntutik pasa behar du.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0037 1 eta 2 jatorrizko zirkunferentziak ditugu, beren zentruak M1M2 lerro zuzenak lotzen dituelarik.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0037 M1 eta M2 zentruetatik, M1S1 eta M2S2 elkartzutak ezarriko ditugu.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0037 Zentruak M1 eta M2 harturik, eta erradioak r1 eta r2 izanik, N1 eta N2 zirkunferentziak lortuko ditugu.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Beste aldetik, hasi zerebroaren kortikatik eta azken nerbioskaraino, sistema nerbiotsua hierarkikoki mailakatua dago, goiko zentruak bera baino beheragokoak taxutzen dituelarik.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Haurren hilkortasun hori ttikitu nahi baldin badugu, dudarik gabe, ama-haurren asistentzia hobatu behar dugu; horretarako, alde batetik, prebentzio primario eta sekundario gehiago egin behar dugu, eta bestetik, asistentzia medikoaren mailan (hau da Leavel-en laugarren mailan), zentru sanitarioen banaketa egokiagotu beharko litzateke, orain daukagun banaketa zentralistaren politika baztertuz.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Sagarminaga-tar Angel apaiz zanaren omenean Gazteizko Teologiko Ikastetxe Nagusian, zentro bat antolatu dute kristau ez diran erligioak estudiatzeko.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Zentro orrek urtero itzaldi batzuk antolatzen ditu.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0098 Demagun, bere gainazalean karga-dentsitatea duela eta beraren zentruan m = mk dipolo magnetiko puntuala dagoela.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Koordenatu jatorria elipsearen zentrua da, eta c/a zenbakiari elipsearen exzentrikotasuna esaten zaio.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. carrascal 0395 Puntu hau zentru gisa hartuz, marra dezagun r- erradioko zirkunferentzia bat.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Museo honek kultur alorrean zentro bezala burutzen duen eginkizuna ere aipatzekoa da.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Inoiz entzun nion norbaiti, han Suizan, bere apaiz jantziak jantzirik hitz egitera hasten zenean, gure Aita Salbatore hazi egiten zela, orduantxe zegoela bere zentruan.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Liga delako hori katolikoen elkargo guztiek eraturiko federakuntza gisa bat genuen Frantzian moldatua zen eta Kalbinismoaren aurka borrokatzeko eratua zegoen, Paris zelarik erakundearen zentroa.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Arinki hazi da hezkuntza, komunikabide eta industrial zentru bezala, herrialde guztiko jende kualifikatua erakarriz.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 1980ean hiriburua Dodoman birkokatu zuten, herrialdeko zentru geografikotik gertuago bait dago.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 1952an LIBIA kontinente osoko bostgarren herrialde independientea bihurtu zen, eta Gamal Abdel Nasser koronela (1918-70) Egiptoren jabe egin zen, herrialde hau kolonialismoaren aurkako zentro bilakatuz.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 San Martin plazako multzo bikain honetan dugu lehen Sociedad Bascongada de Amigos del País zenaren ikerketa eta irakaskuntza nagusiko zentrua izan zena: Seminario Patriótico Bascongado deitua alegia.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 22 zentru esperimentaletan bildutako esperientziek frogatu duten bezala posible izan da kontsumitzailearen arazoak partaide diren herrien irakaskuntz sistema ezberdinen erakundeen markoaren barnean tratatzea.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Projektu pilotoak, ordea, frogatu du zentru pilotoen sare honen barnean kontsumitzaileen heziketaren helburua, kasurik gehientsuenetan, zera izan dela, ikasleak beren arazo propioak errealitate sozial, ekonomiko eta politikoarekin harreman zuzenean konpontzeko gai egitea, kontsumitzaile bezala errealitate horren partaide bait dira.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0103 La Habana, hiriburua, munduko tabako eskulaneko zentrorik inportanteena da eta zigarropuru habanoek ospe handia dute.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0158 Sugetzar handiak ziren nagusi, erraldoiak batzu, dinosaurioak, adibidez, zeinen hezurdura oratu ahal izan da (zentroko argazkia) eta bere bizikera.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 - Tratamentuko zentroetan, toxiko zaleentzat bear bezela ornituetan % 30 gutxi gora bera, bir-gizartetzea iritxi ditekela (W Heckman buru zuan aleman taldea).

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0020 - Ondoko esperimentu hau egin (IK) ESPERIMENTUA Helburua: Lenteetan argi izpiek segitzen duten bidearen azterketan oinarriturik, fokoen eta zentru optikoaren propietateak definitzea.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0020 Prozedura: A) Zentru optikoa - Eskemaren muntaketa burutu.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0015 Gaur egun, urte mordoxka bateko ibilaldiaren ondoren, nekazaritza eta ganaderitzaren hazkunderako zentro bat izatera iritsi da eta bere bazkideei zerbitzu hauk eskaintzen dizkie: - Kontabilidade zuzendaritza eta dokumentu egitea.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Jesukristo bera da teologia honen zentru eta muina.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Baina tenperatura hori ez da proportzio berdinean ematen lurraren zentrora goazen bezala, zeren frogatu izan den bezala, azaleko kapen barruko berotasuna sustantzia radiaktiboei zor bait zaie (uranio, erradio, etab.).

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Simaren eta nukleo zentralaren artean tarteko zona bat dago, silize gutiago duena, baina burdinean aberatsago dena; beronen dentsitatea gero eta handiago izan ohi da zentrora hurbiltzen garen neurrian.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Lurraren zentroan dagoen tenperaturak 5 500 metro gradu C guti gora behera ditu, Eguzki gainean dagoena bezala, hortze nonbait.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0090 Euskal Herrian, gai honetaz, 1980-1990 hamarkadaren hasieratik, bi zentrutan ari dira lan asko egiten eta emaitzen berri, nazioarteko kongresuetan eman da.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Metalen berotako konformazioa simulatzeko, Labein zentruak Europako beste ikerkuntz taldeekin batera Elementu finituen aplikazioa berotako ijezketa simulatzeko proiektuari hasiera eman dio.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0093 Mekanika aplikatua Euskal Herrian egiten ari diren ikerkuntza guztiak, mekanika aplikatu motakoak dira eta ondoko zentru hauek parte hartzen dute: Labein, Ikerlan, Tekniker, CEIT eta Bilboko Injineruen Goimailako Eskola.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0095 Zentru hau, ondoko teknologiez osatua izango da: zenbakizko kontrola, robotika, informatika eta ikusmen artifiziala.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Gure Kutxak 1948an ipini zuen bertan bere Sukurtsala, eta geroago, bere Famili eta Gizarte Hezketarako Zentrua.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Ikastola kontzeptupean biltzen diren zentru guztiak Hezkuntza Saileko atal bezala perfilatuz organismo autonomo (EIKE) bihurtzen dira.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Merezi du zentro hauen berri jakiteak: Miserikordia eta Ospitalaren eraikuntza elkartua jarraitzen du, San Bartolome muinoaren hasieraren pean, San Martingo auzoan, itsas, hiri, eta kaia aurrean.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0003 ADIMEN-OSASUNEKO ZENTRUAK / ASISTENTZI ZENTRU MUTUALAK / SOROSPEN-GELAK / OSASUN-ZENTRU MUNIZIPALAK / FAMILI PLANGINTZAKO ZENTRUAK / BESTELAKOAK.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0003 ZENTRUAK, ESTABLEZIMENDU-MOTARI JARRAIKI, LURRALDEEN ARABERA: EUSKADIKO K. A./ LURRALDE HISTORIKOAK / Araba, Bizkaia, Gipuzkoa.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 OSPITALEZ KANPOKO OSASUN-ETXE PUBLIKOAK 87-XII-31n funtzionamenduan zeuden zentru guztiak barne-hartu dira, eta baita urtean zehar desagertu izan diren baina gutxienez sei hilabete irekita iraun duten zentruak ere.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Laguntza Gizarte-Segurantzako onuradunei ematen dieten zentruak, medikuntza orokor, pediatria-puerikultura eta espezialitateetan.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Gizarte-Segurantzako Kontsultategiak Laguntza Gizarte-Segurantzako onuradunei ematen dieten zentruak, medikuntza orokor eta pediatria-puerikulturan, espezialitate hau beren asistentzi ekintza hedatzen den zonan ezarria aurkitzen denean.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Gizarte-Segurantzako Urgentzietako Zerbitzuak Laguntza Gizarte-Segurantzako onuradunei arratsalde-gaueko orduetan eta jaiegunetan eskaintzen dieten zentruak.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Mediku-Etxeak Landa-zonetan medikuntza orokorreko laguntza eskaintzen duten zentruak, kasu batzuetan emagin eta S. U. T.en laguntzarekin osatuta.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Adimen-Osasuneko Zentruak Soil-soilik adimen-osasuneko asistentzia espezializatua eskaintzen duten zentruak.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0013 Bestelako Medikuak Ospitalez kanpoko zentruetan formazioan dauden BAMEak eta alergologoak sartzen dira hemen.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0013 Nahiz etxebizitzetan edo zentrutan eginak nahiz berriak edo segidakoak izan.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0013 KUPOA (Gizarte-Segurantzako Zentruak) Mediku bakoitzak esleituak dauzkan Osasun-Asistentziarako eskubidearen titularren (kartilen) kopurua.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0013 Kontutan hartu gabe zentru monografikotan edo bestelako prestazioak ere egiten dituzten zentru balioanitzetan kokatuak dauden.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Autorea gaztea izateaz gainera, hau da, adinaren arauera irakurketa zabalegiak egin gabea, honek esan nahi du, bere garaian eta berea bezalako zentru batetan adituenek poesia arloan egin ohi zituzten irakurketak egina zela.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Ikasle hauen eskolaketa bi ikastetxe-motatan egiten da: batetik, Hezkuntza Berezirako zentru espezifikoetan, eta bestetik, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko zentruetan dauden Hezkuntza Berezirako eskola-unitateetan, edo unitate arruntetan integraturik.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 D puntuan zentrua duela, erradioa duen zirkunferentzia marrazten da, bandarekiko elkartzuta A0 puntuetan ebaki arte.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 D puntuan zentru eginda eta D(A0)1 zuzenkia erradioa bezala hartuta, arku bat marrazten da elkartzuta A0 puntuan ebaki arte.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0075 Ez dago oso hedatua baina egoki-egokia da biblioteka eta norbere kasa iharduteko zentruetan programa asko biltzen eta metatzen direnean.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Seguritate Sozialaren serbitzuen barnean Ospital Klinika eta Zentru Sanitarien sartzea.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Langile sanitario eta erabiltzaileen esku hartze zuzena Ospital eta Zentru Sanitarioen gestioan.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Herri bakoitzean erretiratuentzat zentruen hornitzea.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Hauzo eta herrietan haurtzaindegi, zentru sozialak eta kulturalak, kiroldegiak parkeak, sanitarioak, eskola eta merkatuak eraikitzea.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 AEKren baitan izandako Nafarroako zenbait zentroren kanporaketaz ari naiz, noski, eta elkartasunez Gasteiz eta Errioxakoek buruturiko uzteaz.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 Bizkitartean, bai AEKk eta bai bertze zentroek lanari ekin behar diogu, eta erakunde berberean elkarlana ezinezko bilakatu bazen ere, agian bertzelako koordinazio edo elkarlan mota lortzeko ahaleginak egiteko tenorea eta aukera bilatu behar, EKBren bidetik.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 - Bestalde, pisua ez da objektuaren beraren propietate intrintsekoa, eta Lurraren zentrorantz erakartzen duen eremu grabitatorioaren intentsitateak, hots, Lurrak gorputzaren gainean eginiko indarrak determinaturik dago.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Aipaturiko zentroan, masa osoa kontzentraturik dagoela suposa dezakegu. Objektu laun baten grabitate-zentroaren kokagunea aurkitzeko, bi puntu desberdinetatik eseki daiteke, berauetan jarritako plomuak adieraziko dituen lerroak marratuz.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0061 Zentrua zuzentzen duten agintari eta presio-taldeen aldetik, azken hauek izan dira poluziotzat onartuak.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0061 Horregatik, zentruan bizi den jendeak poluzioaren aurka oihukatzen zuenean, goian aipaturiko bezalako arazoak konpontzearen atzetik zebiltzala suposatzen zen eta erantzun bezala ibaietako ura eta hirietako airea zertxobait garbitzea, ematen zitzaion.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0061 Beraz, zentruan konpondu nahi dena, batez ere, etxea garbia mantentzeko ahalegina litzateke, etxetik kanpo gertatzen dena ezer gutti axola zaigularik.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0254 * I. Profesionaleko Zentruetan... 20%.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0114 Higiduraren ibilbidea kurba batetan zehar gertatzen denean, azelerazioa bi osagaitan banatua izan daiteke, azelerazio tangentziala, edo tangentearen norabidea daukana eta beste osagaia, azelerazio zentripetua, zentruranzko norabidea duena.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0054 Begiaren barneko geruza sentikorra, koroidearen eta gorputz beirakararen artean kokatua; bere erdian makula luteoa edo orban horia dago, zatirik sentikorrena, eta honen zentruan fobea zentrala.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0197 Hezur baten osifikazioa hasten deneko puntu edo zentrua.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 1543.ean bere heriotzaren egunean argitaratutako liburu batean Unibertsoaren zentrua Lurra ez eta Eguzkia zela proposatu zuen.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 Eguzkia ez litzateke planeten artean egongo eta zentru higiezina izango litzateke.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Bere erabilera xedea, bertan Energiaren Eraldakuntzarako Zentroa, Argiteria Publikoaren Maniobra eta Kontrol Koadroa, Ustel-Zuloa eta Dekantazio Putzua kokatzean datza.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 13. Izen-emateak Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko Kultur Ekintzapide Zerbitzuan egingo dira, Bilboko Mazarredo Etorbideko 63-3garrenean, ezk., izenak emateko boletinak Zerbitzu horretan izango direlarik, eskola Talde eta Zentroen eskuragarri.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 6. Art. Udal Administrazioaren zentro edo establezimendu guztietan eta berak buruturik ekintzetan hurrengo neurriak hartuko dira: a) 18 urtetik beherakoei ez zaie alkoholdun edaririk zabalduko.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 3. Ardura hartuko du halaber gehien bat 18 urtetatik beherakoentzat destinaturiko zentro eta lokaletan edo adin horretakoak maiz joaten direnetakoetan hala nola oinarrizko eta erdi mailako irakaskuntza ematen duten zentroetan eta kirol instalazioetan nahiz osasun zentroetan alkoholdun edariak eta tabakoa zabaltzeko debekua bete dadin.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Bestalde, Euskadin paraplejikoak baino gehiago dira muskulu distrofia dutenak, eta Estatu guztian zentro bat ere ez dago gaisotasun mota hau sendatzeko.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gauza bera gertatzen zaie polioa dutenei, hauentzat ere ez da zentro berezirik eratu.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Honako espezialitate hauek emango dira Zentru horretan, oinarrizko graduan: Solfeoa eta Musikaren Teoria, pianoa, akordeoia, txistua, kitarra, oboea, biolina eta abesbatza.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 2koa, Hezkuntza Administraziorako Sailburuordearena, Orientazio Pedagogikorako Zentruetan hutsik dauden lanpostuak betetzeko deialdia egin eta merezimendu-lehiaketan aukeratuak izan diren langileen izendapenei buruzkoa.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Orientazio Pedagogikorako Zentruetan hutsik dauden lanpostuak betetzeko merezimendu-lehiaketarako deialdia egiten zeneko 1989.eko ekainaren 21eko Aginduko (abuztuaren 30eko EHAA) hamargarren oinarri-arauean ezartzen denaren arabera, beharrezko da, Orientazio Pedagogikorako Zentruak sortzea eta horien iharduera arautzen duen ekainaren 14eko 154/1988 Dekretuko (24eko EHAA) hamargarren atalean ezartzen denaren arabera aukeratuak izan diren izangaien izendapena egitea, Dekretu honen bidez gauzatzen dela hori.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bigarrena.- II Eraskinean aipatu eta aukeratuak izen diren izangaiak izendatzea, Orientazio Pedagogikorako Zentruetarako deialdia egin zeneko eta Eraskin horretan aipatzen diren gainontzeko lanpostuak bete ditzaten, 89/90 ikasturtez eta zerbitzualdian, epealdi hori 3 urtetaraino luzatu ahal izango dela, izan dezakeen lanpostua behin-betiko gordez.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 9koa, Langilegoaren Kudeaketa Zuzendaritzarena, Euskal Autonomi Elkarteko Irakaskuntza Ertainen eta Hizkuntzen Zentruetan hutsik dauden lanpostuak betetzeko Batxilerreko Katedradunen Sailekoak diren funtzionarien lekualdatze-Lehiaketan parte hartzen dutenek alegatu dituzten merezimenduak balioetsiko dituzten Erizpen-Batzordeak osatzeko Bokalak izendatu eta horien zozketa egiteko dena.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Irakaskuntza Ertainen Zentruetako lekualdatze-lehiaketarako deia egin zuen 1989.eko irailaren 20ko Aginduaren hamabigarren oinarri-arauan xedatutakoa betetzeko, beharrezkoa da lehiatzaileek alegaturiko merezimenduak balioetsiko dituzten Erizpen-Batzordeak arautzea, baita horietako partaide izango diren bokalak zozketa bidez izendatzea ere.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 OSASUN ETA KONTSUMO SAILA ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 20koa, Osasun eta Kontsumo Sailarena, fisioterapia zereginetarako izango den zentru bat Erandion (Bizkaia) sortu ahal izateko administrazio- eta osasun-baimena ematen duena.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eta administrazio- eta osasun-baimenak arautzen dituzten azaroaren 2ko 206/1982 eta irailaren 10eko 271/1985 Dekretuetan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau ERABAKI DUT: Lehenengoa.- Fisioterapia zereginetarako izan eta titularitate pribatukoa den zentru bat sortzeko administrazio- eta osasun-baimena ematea, Erandioko (Bizkaia) Nafarroa Behera kaleko 2.ean izango duela egoitza.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 OSASUN ETA KONTSUMO SAILA ERABAKIA, 1989.eko urriaren 31koa, Osasun eta Kontsumo Sailarena, Juber Mediku Arakaketa Zentrua sortzeko administrazio- eta osasun-baimena ematen duena.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Jesús Gracia Izquierdo Jaunak, mediku arakaketa zentrua sortzeko, egindako administrazio- eta osasun-mailako baimen-eskabidea ikusita.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eta Zentruak eta osasun-establezimenduak baimentzeari buruz 206/1982 271/1985 Dekretuetan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau ERABAKI DUT: Lehenengoa.- Bilbon Juber Mediku Arakaketa Zentrua sortzeko administrazio- eta osasun-baimena ematea, ibilgailu-gidariek eta arma-baliatzaileek dituzten gaitasun fisiko eta psikolojikoei buruz txostenak gauzatu ahal izateko.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Hau dela eta konfigurazio horrek juridikoki aitortu behar du zentruen autonomia, beren burua autogobernatzeko eskubide bezala.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Beraz, printzipio horrek galdatzen du Administrazio Publikoaren organizazio-formula arruntetatik ateratzea eta, beraz, alde batera uztea gaurko zentru publikoen enkajadura, helburu bakartzat duena, organizazio-eredu koherente bat bilatzea EEP-arentzat nahi diren koalitateekin.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Astearte gauean eta Parisko zentroan, ehundaka emakume manifestatu ziren, neska asko bortxatzen dela eta protesta egiteko.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Sistema honen bidez ari da Donostiako Udaletxea, Ministeritzak ehuneko 80 ordainduz, EGBko 24 unidadedun zentro bat Bidebietan eta Grosen Viteri izeneko eskolaurrekoa eraikitzen.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Eskolak eraikitzeko erabili izan diren prozedimenduak hauek izan dira: tradizionala, hau da, zentro bakoitzarentzat proiekto indibidualizatua; industrializatua, hau da, serien fabrikatutako materialez egindako eskolagintza eta proiekto-tipo edo normalizatua.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Gipuzkoan, 24 zentro jaso dira eta 17 daude kostrukzioan eta hauetatik 4 proiekto-tipokoak dira eta besteak proiekto indibidualizatutakoak.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 - Zer moduz zare? Oinezkuak larri.
- Ni ondo, baiña bestia? Lehenengo pasau zan autua geldittu eta Zentrora eruan zeben.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Egiako Aitor ikastolako haurren manifestazioa atzo zentro berria eskatuz
DONOSTIA (EGIN).- Arratsaldeko lauetan Donostiako Egia auzoan Aitor ikastolak duen Andres Majon eskoletatik abiatuz manifestazio bat burutu zuten ikastola horretako larehun haurrek, txikienek beren amak eskutik zituztela Zer nahi du Egiak? Ikastola berria lema etengabe errepikatuz.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Oinarrizko Hezketa Orokorra zentro 8erri horretara pasatuko zuten esperatzarekin, eskolaurrean haur gehiago hartzen hasi ziren Egiako Aitor ikastolan.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gasteizko ABT-k balantze positiboa egin
Gasteiz
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Ordezkaritzapean, Gasteizen dagoen Aholku eta Baliabidetegia (ABT) zentroak, edo Centro de Apoyo y Recursos (CAR) gaztelaniaz, pasa den urteko esperientzia positibotzat jo du.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Zentro hau Gasteizko Adriano VI kalean (9, baju) kokatzen da.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Era honetan, zentro bakoitzak, erosi ezin zituen materialeak, (bideoak, teleskopioak eta abar) ABT-en aurki ditzake.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Baina horretaz ez da geratzen zentro honen eginkizuna. Maleriale didaktiko horien errentagarritasuna lortzeko asmoz, Hezkuntza sailak irakasleen ikastaroak eratzen ditu, aparailu horien argibideak eta funtzionamendu arautegia emanez, geroxeago, ahalik eta aprobetxamendu gehien atera dezaten.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bestalde, Zaramaga, Aranbizkarra, Arana, Judizmendi eta hiri erdialdeko zentroei, Gasteizko ABT-k informazio, dokumentazio eta aholku teknikozko zerbitzu iraunkor batzuk eskaini die ikasturte osoan zehar.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Azkenik, esan behar da ABT-ko arduradunen ustez, zentro honen funtzionamendua positibotzat jo daitekeela, geure helburua, zona bakoitzeko eskakizunei erantzutea bait zen, eta hori, nola edo hala, egin dugu.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Abuztuaren lehenan Estatu Batuetako administrazioak Libiari zera leporatu zion, alegia, Latinamerika eta Karibean zabaldu dituzten zentru erlijioso islamikoak, talde terroristekin mantentzen dituzten harremanak mozorrozteko erabiltzen dituen muntaketak besterik ez direla.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Barañaingo Haur Eskolaren aldeko taldeak komunikatu bat eman du argitara, herri honetan bizi duten egoera salatuz, nahiz eta haurtzaindegitik bidalitako langileek epaiketa irabazi zentro honek itxita jarraitzen bait du, Udalak bota ezin izan dituen langileak beste lanpostu batzuetan jarri dituelarik.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Guriak baditu orain 1.700 haur eta Lizeoak, adibidez, 2.000 ditu; eta horrelako zentroak ezin dira ondo eraman.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 2. Egin beharreko frogek honako ariketa hauk izango dituzte: Lehendabiziko ariketa: funtsean kultura orokorraz, aritmetikaz, ortografiaz, hala nola, Zentruaren mantenuaz oinarrizko ezaguerekin eta arlo psikoteknikoarekin zerikusia dituzten frogei erantzutean etzango da.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Bigarren ariketa: Zentruaren mantenuaz oinarrizko froga praktikoak.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Nekazaritza mota honek emankortasun gutxiago duelakoa ezeztaturik geratu da: Washingtoneko Unibertsitateko Barry Commoner sistema naturalen biologiarako zentruaren zuzendariak egiaztatu du ustiapen biologikoek gutxi gorabehera besteek bezalatsu ekoizten dutela, eta bestalde, pestizida eta energiatan aurrezten dutela.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Ongi entzunak izan gara bereziki euskal kultura zentru edo etxe berria eraikitzeari buruz.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 Bereziki euskal kultura zentro edo etxe berri bat eraikitzeari buruz.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 OHOko bigarren zikloko haurrek gida adituen bidez zentru historikoa bisitatzeko aukera izan zuten.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 1989. urtean talde honek beste antzerki konpainia batzurekin, Castilla-León-eko Antzerki Produkzio Zentrua osatu zuten.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 1.987an CCC zentruak irakasletarako hartu zuen.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Valencia, Alicante eta Baleares irlak ikutu dituen ekaitzak Principat aldera joko duela, eta datozen hemezortzi orduetan euri arriskua mantenduko dela jakin erazi zuen bertako zentro metereologikoak.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 BIRLARIEKIN Joan den igandean Auxoteiko zentroan ari diren 3 herritar, finala erdietan ginituen, 2 Auxotean eta 1 Aotzian.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Gainerat, zentro berri bat sortu dela aurten, jakiten dugu, Lekornen.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Behin homologatuz gero, zentruek azterketa ofizialak egiteko ahalmena izango dute.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Edo Bilboko Eskurtze zentroan gertatu den bezala, batzuek Sindikatuaren aitzakiarekin oporrak luzatzea besterik ez dutela nahi, zentroak koordinakundeari sostengua eman ondoren, horren aurka dauden ikasleak deskalifikatuz.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Baina horixe ez da bitxiena, beste zentro batzuetan otsailerako konbokatoriak agertu direlako, eta zirkuloa borobiltzeko Iruñeako SENeko partaideak ordenu-zerbitzua jarri behar dute ikasleek PSOE-SEN berdin da oihuka ez dezaten.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Manifestazioa, Unibertsitate Autonomoaren ezohizko klaustroa batzartu baino lehenago burutu zen, zeinean unibertsital agintariek itxita dagoen zentroaren egoera aztertzeko.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ardi hazkuntzaren departamenduko zentroa Xuberoko herri hortan baita, bada muimendu ainitz ardi hazkuntzakorik hortik abiatzen denik.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 Parisen, adibidez, aplikazio hau eman zaie bertan dauden zaborra erretzeko zentruei.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Bai Juanjo Otañok, Zentroko Zuzendaria, eta bai Jesus M. Garmendiak, Erreziklai sailburuak, gogoan dute nolakoak izan ziren, direla hamar urte edo, hasierako kurtsiloak: oporretan beti, norberak ordainduak gehienetan eta, larriena, Eskolarekiko loturarik gabekoak.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0003 Zentro honek bi irakasleren hamabi ordutako dedikazioa eskatzen du astean, eta bere helburua zera da, alegia, irakasleei izan ditzaketen behar teoriko edo/eta bibliografiko guztietan orientabide didaktikoak luzatzea.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0003 Jakingarriak aldizkaria atera ez ezik, Zentro honek beste hainbat tailer eta ekintza puntual antolatzen ditu irakaslegoaren berrikuntzarako, batez ere hau txikien munduan dabiltzanentzat.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 Hazkunde horren lehen emaitza kontsumitzailearen zerbitzurago Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan zehar hedaturik dagoen sare komertziala da, aurtengo urtarrilaren 31n, denda motaren arabera honela sailkaturik: 2 Hipermerkatu (Gasteizen eta Leioan), 3 Maxi (Ordizia, Eibar eta Txurdinagan), 65 supermerkatu, 10 superzerbitzu, 6 autozerbitzu, 4 Cash and Carry (jatetxe, eritetxe eta antzekoetara zuzenean saltzen duten zentruak), eta jantzi nahiz elektrotresnetan espezializatutako 19 denda.

198. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0021 - A puntutik zenbat milimetrotara dago zirkunferentzia horren zentroa?

199. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0025 Jarraian lotu zentroak zirkunferentzia bi horreen ebaki-puntuakaz.

200. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00029 1500. urtearen inguruan, Koperniko astronomilari poloniarra, sistema ptolomearraren irregulartasun askoren arrazoia esplikatzen zela konturatu zen, baldin eta Eguzkia Unibertsoaren zentrotzat eta Lurra planeta soil gisa hartzen baziren. Sistema horri, heliozentrikoa deritzo.

201. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00199 Durangoko zentruak 1982ko abenduaren 31n, gauerdiko 12etan izan zuen bere lehen emanaldia. Donostiako zentrua ere, 1987. urte honetan hasi da.

202. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00206 -Enpresaren zentroetan edo baimendutako zentroetan eman daiteke.

203. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0010 4. Ebakidurek 1, 2 puntuak determinatzen dituzte, zeinak C eta G puntuekin batera obaloa marrazteko zentruak bait dira.

204. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0031 Gauzak horrela, historiaurreak eta historiak gizakia hartzen dute Unibertsoaren eta biziaren zentrutzat, eta horren inguruan antolatu eta sailkatzen dute iragana.

205. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0235 Lurra, alegia, geldi dagoela eta Unibertso osoaren zentrua dela.

206. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Jasotako informazioa Eumetsat operazioen zentrora bidaltzen du.

207. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0189 Zentrua deritzon erdiko puntutik gainazaleko edozein puntutara distantzia berdina dago.

208. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0189 azalera esferikoa, zentrua, erradioa, diametroa

209. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0189 diametroa/erradioa/zentrua

210. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0195 Erlazionatu erradioarekiko, zentrutik A, B eta C puntuetara dauden distantziak ikur egokiak (amplt;, ampgt;, =) ipiniz:

211. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00022 Aldaketa horretan izango zuen eraginen bat egin berria zioten eta berak pozik onartu zuen eskaintzak: Arte Garaikidearen Zentro Gailegoa bere erakusketa batekin inauguratzeak, alegia.

212. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0073 Ordua eta lekua ere berak jarri zituen: zentro aldeko kafetegi batean, arratsaldeko zortzietan, pianoko klasetik ordu horretan ateratzen baitzen.

213. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0117 - Entzun ezazu esan zidan aurpegira begiratu ere gabe, Enrique nire adiskide batzuek zuzentzen duten gazteentzako zentro batean dagoela esan nahi dizut, Josep Sadurni Egoitzan.

214. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00012 Bigarren topagunea zentroko taberna izaten zen.

215. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00300 Txina omen munduko zentrua, gunea eta kanpotarrok egokitu egin behar omen dugu.

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00061 02.20 Miramonen ETBko Produkzio Zentroa inauguratu zen. Zentro berria ETBn bertan egindako saioak egiteko zen, eta Durangoko zentroa albistegientzat eta EITBko zerbitzu orokorrentzat. Ordurarte, Donostian egiten ziren saioak, San Migel Patronatuaren gimnasioan. Gazteexpress izan zen Miramonen egin zen lehenengo saioa (1. argazkia: L.M. Bandrés Kultura Sailburua. 2. argazkia: Gazteexpress).

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Hezkuntza erreforma ez da ondo errotu irakasleen baitan, eta oraindik ez dakigu zelako eragingarritasuna izan dezakeen. Agerian dago Ingurugiroaren Esperimentazio eta Ikerketa Didaktikorako Zentrorik ez egotea (Biosfera Erreserbaren eremuari laguntzeko) faktore erabakigarria izan dela horretan.

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Programek eurotara loturiko pertsonek egin dezaketen lan dinamizatzailearen aldeko apostua egiten dute, eta baztertuta gelditzen da egitura handi eta berrien sorrera. Lan dinamizatzaile horrek eginkizun berriak izango ditu: jendeaurreko lana, komunikazio bulego izatea, dokumentatzeko nahiz kontsultarako zentro izatea, gizarte dinamizazioa eragitea, ikasleei eta zientzi erkidego aurreko lana, etab.

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Zerbitzuen gidaliburua. Argitalpen honetan, Biosfera Erreserbako zerbitzu guztiak sartuko dira (zentro ofizialak, ostalaritza, aisia, etab.); bertan, arte, paisaje eta abarren aldetik interesa duten elementuak ere aipatuko dira.

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00217 Martxoak 26: ETBk Miramongo zentro berria zabaldu zuen.

221. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00043 - Gure kulturaren kanporako proiekzioa sustatuko da; horretarako, euskal sortzaileen eta Europako eta munduko sormen-korronte eta -zentroen arteko esperientzien trukea bultzatuko da eta euskal kulturaren produktuak nazioarte-mailako fondoetan egon daitezen bultzatuko da.

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Zentro publikoetan asistentzi zerbitzuei buruzko informazioa bildu da, eta zerbitzu bakoitza jarduera zentro gisa hartu nahi izan da, bakoitzak bere informazioa daukala. Horrek kalitatea eta definizioa ematen dizkio ospitalearen informazio globalari.

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Zentro pribatuetan ezinezkoa izan da informazio hori jasotzea era desagregatuan, ez baitago zerbitzu-egitura berezirik zentro publikoetan dagoen bezala.

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00012 - Edukiera, zentroen tamainaren arabera eta oheei dagokienez, honako taldeotan sailkatzen da:

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00017 - Zentroko langileek erabilitakoak.

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00018 Erretakoen unitatea. Erredura larri eta oso larriak dituzten gaixoak zaintzeko unitateak dira, baldin eta zentroan horretarako unitate berezi bat badago. Bestela etengabeko ardurekin batean sartu da.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00018 Koronarioen unitatea. Iskemia koronarioko prozesu akutuak dituzten gaisoak zaintzeko berariaz prestatutako unitateak. Jarduera hori bereizia dagoenean zentroaren barruan, langile berezituak atenditzen du. Bestela, etengabeko arduren atalean sartzen da.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00019 Sendatzea edo hobera egitea. Sendatu edo hobera egin zuten gaixoen altak. Bertan sartzen dira gaixoak ardura minimoetako zentroetara edo egonaldi luzekoetara eramatea.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00019 Lekualdatzea. Diagnostikoak egiteko edo tratamenduan jartzeko beste zerbitzu edo zentroetara eramateagatik emandako altak.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00019 - Ospitaleratzea. Larrialdietan atenditu ondoren zentroko zerbitzuren batean sartutako gaixoak.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00019 - Alta. Larrialdietan atenditu ondoren ospitaleratuak edo beste zentroren batera eraman beharrak izan ez ziren gaixoak eta larrialdi zerbitzuetan hil ez zirenak.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Honekin batera familien laguntzarako (etxez etxeko laguntza zerbitzuak) eta haur eta nerabeen laguntzarako zerbitzu ugari daude, zeinetan harrera instituzional edo familia harrera programez gain erdibideko alternatiba bat sartu baita eguneko hiru zentro sortuaz.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Hau da, Vitoria-Gasteizen eta Arabako gainerantzeko lurraldean (Laudion eguneko zentro bat sortu berria da) haurrak eta nerabeak beraien familietan edukitzeko sustapen politika jarraitzen da.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Bi kasuetan, erabakitako konponbidea egoitza harrera baldin bada, haurra edo nerabea sartuko duten zentroa aukeratu behar izaten da. Gaur egun, zentroa aukeratzeko orduan, erabiltzaileen beharrak baino, sartzeko momentuan zentroetan dauden postu libreak eta zerbitzuen antolaketa hartzen dira irizpidetzat.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Bai Araban eta bai Gipuzkoan zentroak hiriburuan daude kokatuta; ondorioz, haur eta nerabe asko, beren ohiko ingurunetik at bizitzera derrigortuak daude. Dena den, Araban arazoa ez da hain larria, 18 urtetik beheragoko gazte gehienak Vitoria-Gasteizen bizi baitira.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Bizkaian, berriz, zentroak toki gehiagotan daude banatuta: Bilbaon 15 daude, Barakaldon 4, Basaurin 1, Erandion 1, Guenesen 3, Leioan 2, Loiun 1, Mungian 1, Urduñan 1, Portugaleten 1 eta Santurtzin 1.

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Hala ere, kokaeraren aniztasuna garrantzitsua izan arren, zentroa aukeratzeko orduan beste irizpide batzuk ere nagusitzen dira: sexua garrantzitsua da, hitzartutako zentro gehienek neskak baino ez baitituzte hartzen; adina ere zenbait kasutan erabakigarria izan daiteke.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Gizarte babesik gabeko egoeran dauden haur eta nerabeen atentzio erresidentzialaren kalitatea bermatu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak, Gizarte Zerbitzuen Legeak ezarritakoaren arabera, arauak garatzeko dituen eskumenak bere gain hartu, eta gizarte zerbitzuen zentro eta zerbitzuentzako baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena erregulatzen dituzten xedapenak egin behar ditu.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Dena den, Foru aldundiek atentzio erresidentzialaren, kalitatearen gaineko azkeneko eta zuzeneko erantzunkizuna dutenez gero, beraiei dagokie adin txikiko erabiltzaileen ongizatea bermatzea, eta, kontuan izanik Vitoria-Gasteizko Udalak ere hartu duela bere gain erantzunkizun bera, aldundiek zentroetan aurrera eramaten diren laguntza eta heziketa ekintzak modu sistematikoan kontrolatzeko neurriak hartu beharko lituzkete, ikuskapena erregulatzen duten xedapenen zain egon gabe.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Hortaz, helburua gaur egun erabiltzen diren bitartekoak hobetzea da, beste mekanismo batzuk sartuz, haurtzarorako talde tekniko bereziek aztertu ahal ditzaten hezitzaileek gauzatutako zuzeneko atentzioa eta zentroaren benetako funtzionamendua.

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Egoitza zerbitzuen tamainak dexente baldintzatzen du atentzioaren kalitatea, baina halere ezin da esan kapazitate gutxiko zentroek derrigor kalitate oneko asistentzia ematen dutela edota, alderantziz, tamaina handiko zerbitzuek ez dutela kalitate maila egokia erdiesten. Nolanahi ere, zentro itxiak egokiagoak izaten dira elkarbizitzarako eta harreman onak egoteko, bai haur edo nerabeen eta langileen artean, bai erabiltzaileen beren artean ere.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Euskadiko Autonomia Erkidegoko egoitza-eskaintza aurreko zatian esan dugun horretara moldatzen da neurri handi batean; izan ere, dauden postuen erdia baino gehiago sarean dauden 1.013etatik 519 zehazki 20 postuko edo gutxiagoko zentroetan biltzen dira, eta ia bi heren (653, alegia) 30 postuko edo gutxiagokoetan.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Zentro txikiak, 20 postu baino gutxiagokoak alegia, etxebizitza blokeetan kokatutako pisuetan egon ohi dira, hirietako auzuneetan...

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Ez dago idatzizko prozedura formalik erabiltzaileak babesteko zentroa sarri bisitatzen dutenen, plantilako kideren baten edo beste erabiltzaile baten abusuzko jokamoldeen aurrean.

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Zentro guztietan erabiltzaileek esan digute seguru sentitzen direla plantilako edozein kideren aurrean, nahiz eta argi egon, normala den bezala, batzuk besteak baino nahiago dituztela.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Bestalde, aztertu ditugun zentroetan haur edo nerabeak ez dira inoiz zigortzen otorduren bat egin gabe edota ohiko bisita erregimena mugatuz.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Guk dakigula, erakunde publiko eskudunek ez diete hartu beharreko neurriei buruzko arau idatzirik ezarri zentroei haur edo neraberen batek baimenik gabe zentrotik alde egiten duenean.

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Zentroek halako jarraibide batzuk erabiltzen kasu horietan, hau da: haur edo nerabea gehien ibiltzen den tokietan bilatzen saiatzea, familiarekin harremanetan jartzea, gertatuaren berri ematea administrazio eskudunari, eta, hogeitalau ordu igaro ondoren, desagertzearen parte ematea.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00218 Hala ere, Nafarroa Erdialde, Mendialde eta Erriberan banatzeak kategoria isil bat du azpian: Nafarroako zentro edo erdigunea Erdialdea litzateke, Iruñea azken finean, eta bazter aldeak Mendia nahiz Erribera. Hau da, egiazko nafartzat Iruñea ingurukoak hartzen dira, Mendialdekoei gipuzkoarren eta Iparraldekoen eta Erriberakoei aragoiarren antza hartzen zaien bitartean, eta Nafarroa definituko dutenak Erdialdekoen ezaugarriak izango dira.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00028 Bestalde, Eusko Jaurlaritzak arau mailan dagokion eskuduntzaz baliatu behar du eta zerbitzua hobetzeko zenbait gai arautu beharra dauka, hala nola ondorengo gaietan: neurriak ezartzen dituzten zentro eta zerbitzuek bete beharreko baldintzak, zerbitzu horien kontrolerako mekanismoak, neurriak erabakitzen dituzten organo judizialen eta indarrean jartzen dituzten administrazioen arteko koordinaziorako sistemak...

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00153 Halakoetan, Adin Txikikoen Epaileak batzuen betetzea agindu behar du, eta gainontzekoak geroko utzi. Batzuetan, atzeratze hori bitartekorik ezagatik gertatzen da. Horrela, bada, esate baterako, eremu judizialetik adierazita, 1996an, zenbaitetan, barrualdi erdirekiko neurrien betearazpena atzeratu egin behar izan da, zentroen sarean leku librerik ez zegoelako.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Esandako 7. artikulu horretxetako f) hizkian, egunezko zentro batera joan beharra araututa dago; haren arabera, gazteak bere ohiko bizilekuan bizitzen jarrai dezake, baina komunitatean integratutako zentro batera joan behar du, laguntza, heziketa, prestakuntza, lan eta aisialdi alorreko jardueretan aritzeko. Lehenago aipatu dugun Eskoziako kasuan aplikatzen den erdibideko tratamenduaren antzekoa da.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00323 Hezkuntzaren alorrean, profesional guztien arabera, alorrekoak barne, sistemak ez die ohiko curriculumera moldatzeko arazo larriak dituzten gazteei erantzun egokirik ematen, are gutxiago gatazkak sortzeko jokaera erakusten dutenei. LOGSEk ezarritako aldaketak baino lehen, hezkuntza konpentsatzaileko zentroetan aurkitzen zuten gazte horiek heziketa esparrua.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00323 Gaur egun, zentro hauek, araututako hezkuntzatik kanpo arduratzen dira oraindik ere. Lanbide mundura hurbiltzeko zentroek ere laguntzen dute, gazteak sartzeko legezko adina bete baino lehen (16 urte) hartuz, ikasturtean zehar urteak egiten badituzte.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Honako hau da erabilitako zentroen sailkapena:

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Gizarte-Segurantzako onuradunei medikuntza orokorreko, pediatria-puerikulturako eta espezialitateetako asistentzia ematen dieten zentroak dira.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Gizarte-Segurantzako onuradunei medikuntza orokorreko eta pediatria-puerikulturako asistentzia ematen dieten zentroak dira, espezialitate hori kontsultategiak diharduen zonan hala ezarrita baldin badago.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Osasun eta Kontsumo Ministerioak emandako Oinarrizko Osasun Egiturei buruzko 137/84 Errege Dekretuaren 2. atalean adierazitakoaren araberako osasun-laguntzak eskaintzen dituzten zentroak dira.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Gizarte-Segurantzaren onuradunei asistentzia arratsalde-gaueko orduetan eta jaiegunetan ematen dieten zentroak.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Aholkularitza, diagnosi, balorazio, jarraipen-zerbitzuak eta, hala egokituz gero, etxean bertan laguntza ematen duten zentroak dira.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Eguneko zentroak

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Herri edo auzo zehatz batean elkarbizitzari eragiteko zentro irekiak.

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Zahar-etxeak, eguneko zentro asistentzialak, jantokiak eta bestelako eguneko zentroak sartzen dira.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Etengabeko atentzioa eta erabateko asistentzia eskaintzen dituzten zentroak dira, lo egite, mantenu eta beste zerbitzu osagarri batzuk eskainiz.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Talde honetan egoitza-zerbitzua eskaintzen duten zentro guztiak sartzen dira: harrera-zentroak, aterpetxeak, barnetegi erako gizarteratze-zentroak, egoitza funtzionalak eta egoitza hitzez ezagutzen ditugunak.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Lanaren bidezko terapia-zerbitzuak eskaintzen dituzten zentroak.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00057 Batzokiaz gain, beste hiru zentro politiko zeuden orduan Andoainen: karlisten zentroa, Centro Republicano-a eta UGTren zentroa.

268. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00084 Hala eta guztiz ere, gure zentroan komuna izango den egitarau osatua edukiko dugu, aldakorra izango dena (erritmoa, ariketen kopurua, azalpenak...). Eskaintza ikaslez ikasle egin behar da, eskola eta ikaslearen artean hitzartutako egitarau pertsonalizatua lortu arte.

269. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00057 Tekniikan Sanastokeskus -TSK (Terminologia Teknikoaren Zentroa)

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00038 Zentro hori Nafarroako Gobernuak Iruñeko Ahumada Dukea kalean duen Turismo Bulegoan dago.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00038 Erreserba Zentroaren eta bezeroaren arteko harremanak. Erreserba egiten baldin bada Erreserba Zentroaren bitartez, Zentroa bezeroen eta jabeen arteko bitartekaria izanen da, eta, beraz, haren proposamen, iradokizun, iritzi, kexa etab. entzun ahal eta beharko dira.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00097 Jaun batek zentro terapeutiko bat antolatu zuen estresak jota zeuden exekutiboak osatzeko.

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00172 Hirukoteko lehena Koperniko (1473-1543) izan zen eta gizadia unibertsoko zentroan ez zegoela frogatu zuen.

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00079 Azkoitian, aldiz, Santa Ageda zentruko ospitalei omenaldia egin zitzaien.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00105 Mezara pazienteak, hauen senitartekoak eta zentruko langileak hurbildu ziren.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00105 Jose Maria Setienek arrasatear zentru psikiatrikoen ibilbidea goraipatu zuen eta, aldi berean, burutzen ari diren lana eskertu zien, bide berean segitzeko animoak emanez.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00105 Arrasateko Alkateak, Jose Maria Loitik, San Juan de Dios eta Aita Menni Ospitale Psikiatrikoei biek ere Santa Agedako konplexua osatzen dute sari bana eman zien, zeinaren bidez Udalbatzak bere errekonozimendua azaltzen baitzien bi zentruei ehun urte hauetan burututako giza eta osasun lan ugariagatik.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00105 Hitzarmen honetan zentruak zuzentzen dituzten bi Ordena Ospitalarioei esker on zintzoena azaldu zuen horrenbeste urtetan zehar gaixo psikikoei eskainitako zainketarengatik.

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00117 zentru katolikoa denez, bere aktibitate orotan etika naturala eta moral katolikoaren agindupean dago.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00117 Zentrua zabalik dago zainketa psikiatrikoa behar duten pertsona guztientzako, bere ezaugarri erlijioso, sozial edo ekonomikoak kontutan hartu gabe.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00144 Zentruko plantila 131 langilek osatzen dute.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00154 Aste erdirako Egonaldi psikogeriatrikoen projektua Ospitale-Eguneko Zentruaren eta Erresidentzial osoaren kontzeptuen arteko modalitatea litzateke.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00154 Praktikan, funtzionamendu era 24 ordutako eguneko zentru batekoaren parekoa izango litzateke.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00154 Gaueko Egonaldien Zentrua da: Ospitalean fisikoki eta funtzionalki integratutako zainketa modalitatea.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00154 Zentru hau, batez ere, gauean maneiatzeko zailtasunak dituzten pazienteei zuzendua dago.

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00372 Hau larria da batez ere, kontuan hartzen badugu elkarrekiko menpekotasun handia dutela gai horiek, hala nola, portuak jasaten duen lursail gabeziari irtenbidea, kanpora begira portuko zerbitzuetan integratutako zentro bat bezala funtzionatzeko beharra, etab.

287. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. rada 0074 Zentru honek, lituaniera hitzegiten ez dutenentzako lituanierazko ikastaroen antolakuntza koordinatzen du, irakaskuntza programak prestatzen ditu, eskuliburuak argitaratzen ditu, eta abar. Lituaniera hitzegiten ez dutenek, beren borondatez ikasten dute era ezberdinetan: indibidualki, ikastarotan, telebistaz, kassetak erabiliz, eta abar.

288. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. rada 0074 Zentru horretako zuzendaria den Genovaite Petrouskiene-k esan zigun Parlamentuak nazio-hizkuntzaren normalkuntzari buruzko legea onartu zuenean ez zegoela ikasle faltarik.

289. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0079 Handik urte betera zabaldu ziren Penintsulan ECCA Zentruak, Madriletik hasita, probintzia guztietara.

290. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0079 Beste material lagungarri batzuk ere badaude horrekin batera, maila bakoitzari dagozkionak: ariketak, autozuzenketarako plantila eta guzti, ikasleak bere lanak ebaluatu eta zuzen ditzan; apunte teoriko batzuk, gaiaren osagarri, eta, gainera, galdekizunak eta ariketa-orriak irakasle-gidariari aurkeztu beharrekoak eta Zentruan zuzenduko direnak.

291. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0079 Asteroko orientazio-saioa: Harreman pertsonalen alderdia, ikaslearen eta berau atxikita dagoen ECCA Zentruaren arteko lotura zuzeneko eta biziari eusten diona.

292. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0084 Homologatutako irakasleak zentru homologatuetan bildu eta aurrerantzean AEKk irakasle homologatuak baino ez hartzen saiatuko zela.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Zentsuan oinarrituta egiten da estatistika hau eta horregatik 1988-89ko ikasturtean irakaskuntza arautua eman zuten zentru publiko guztiak besarkatzen ditu.

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0019 Ikasle hauen eskolaketa bi ikastetxe-motatan egiten da: batetik, H.B.rako zentru espezifikoetan, eta bestetik, O.H.O.ko zentruetan dauden H.B.rako eskola-unitateetan, edo unitate arruntetan integraturik.

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Hipotalamoko zentru termorregulatzailea, bi eratako informazioa jasotzen duten neuronez osatua dago.

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Horrez gain, zentru honek tenperatura ziklikoki aldatzen duen sistema propioren bat ere badu.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Erritmo zirkadianoa kontutan hartuz, zeinak tenperaturaren egokitze-puntua goizez bajuago eta arratsaldez altuago jartzen bait du, pertsona normalen hipotalamoko zentruaren egokitze-puntua, 36ampdeg; Ctik 37.8ampdeg; Cra bitartean mugitzen da.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Ekintza guzti hauen bidez, gorputz-tenperatura igotzea lortzen da azkenik, eta erreakzio guzti hauek, hipotalamoa hornitzen duen odol-tenperaturak, zentru termorregulatzailearen egokitze-puntuarekin bat egin arte jarraituko dute.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0022 Pirogeno exogenoek dosi handietan injektatutakoan hipotalamoaren zentruaren gain zuzenean eragiteko gaitasuna agertzen badute ere, beraien ekintza ez da gehienetan zuzenekoa izaten, hau da, sukarra sortuko badute, aldez aurretik zitokina pirogeniko endogenoen askapena eraginez lortuko dute.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Bere zentroen kontuak kitatuta, akats historiko nabarmena estaltzera hurbildu da Jaurlaritza.

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0023 Igeldo Auzotik Aita Orkolagaren ibilbidean barrena zentru meteorologikoraino jarraitzen da, Garoa Kanpinetik pasatuz Mendizorrotz ingururaino; paraje hau nahastezina da, bere antena bereziengatik.

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0134 Unibertsoaren zentru izatea.

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0134 Hiparkok honako hau esan zuen: Lurra zentrutzat harturik, Eguzkiaren, Ilargiaren eta planeten itxurazko higidurak adieraz daitezke, baldin eta hauetako bakoitza zirkunferentzia (epiziklo) batetik joaten bada, eta zirkunferentzia hori, bere osotasunean askoz erradio handiagoko beste zirkunferentzia baten inguruan higitzen bada.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0019 Gainera lurralde osoa hornituko zuen zentru metalurgikoa izateko baldintza guztiak betetzen ditu.

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Une honetan Hezkidetzako lau Aholkularitza daude: Bat Bizkaian, bi Gipuzkoan eta beste bat Araban, Aholkularitza Pedagogikorako Zentruei atxikiak, APZ.

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0011 Zentro publikoetan asistentzi zerbitzuei buruzko informazioa bildu da, eta zerbitzu bakoitza iharduera zentro gisa hartu nahi izan da, bakoitzak bere informazioa daukala.

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0017
- Larrialdietako behaketetarakoak.
- Gaixoen laguntzaileenak eta gehigarriak.
- Zentroko langileek erabilitakoak.
- Eguneko ospitale-eginkizunetarako, azterketa berezietarako, anestesiaurreko indukzioetarako, dialisirako etab. soilik erabiltzen direnak.

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0019 Erretakoen unitatea.- Erredura larri eta oso larriak dituzten gaixoak zaintzeko unitateak dira, baldin eta zentroan horretarako unitate berezi bat badago.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0019 Bertan sartzen dira gaixoak ardura minimoetako zentroetara edo egonaldi luzekoetara eramatea.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0019 Lekualdatzea.- Diagnostikoak egiteko edo tratamenduan jartzeko beste zerbitzu edo zentroetara eramateagatik emandako altak.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0019 Ospitaleratzea. Larrialdietan atenditu ondoren zentroko zerbitzuren batean sartutako gaixoak.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0086 Era berean, zentro bereziak ere badituzte: PAT (Pedagogi Aholkutegiak), Psikopedagogia Zentroak, Lanbide-Hastapena, Gizarteratzeko Programak (eskolatu gabeko 16 eta 19 urte bitartekoentzat), e.a., gazte, baztertu, birgaitu, eta abarri nondik nora jo irakatsi eta ikasketak eta prestakuntza eskaintzeko.

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0166 zentroa, eta horren zirkuluetariko bat hurbil dago hura bere barnean hartzen duela, aldiz bestea, hartatik urrundurik dago.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Bere ikasleek, edo ikasleetako zenbaitek edo ez dute Programak suposatzen dituen heldutasun eta/edo ezagutzazko aurrebaldintzak betetzen, edo beren artean eta beren adineko beste subjektuen konparazioan oso interes desberdinak azaltzen dituzte, edo bestela zentroak ez ditu izaten suposamenduz izan beharko lituzkeen baliabideak, etab.

315. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Polizia Nazionala kartzela barruan zen, zentro delakoaren inguruan eta gu ibili beharreko pasiloetan.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0027 Masarik gehiena zentruan pilatu zen, han tenperatura gehiago igo zelarik eta materialaren gainerakoa sistematik kanpo geratu zelarik.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0027 Zentru aldean masa pilatu zelako, une batean 20 milioi gradu inguruko tenperatura kritikora heldu zen.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0019 c. Ezker edo eskubi moderatua egoteak ez du esan nahi horrek ziurta dezakeenik eta horrek soilik egunkariaren finkapena, zeren eskenatokien arabera, bideragarria den bakarra ez da zentro-ezkerrari dagokiona; ezkerrari eta zentro eskuinekoari dagozkionak ere bideragarriak dira, ikusi denez.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0204 P planoaren trazak ondoko zuzenak dira: planoan, zentrua eta 4-eko erradioa duen zirkulua emanik dago eta bertan hexagono erregularra inskribatzen da.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Esferaren zentruaren proiekzio horizontalak, H planoko lerro batean egon behar du.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 32. Zentrutzat ematen den puntu batetik, esfera bat deskribatu.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 8 cm-ko erradioa duen esferaren zentrua, proiekzio-plano bakoitzetik 8 cm-ra dago.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 esferaren zentrua bi proiekzio-planoetatik 5 cm-ra dago eta erradioa = 3 cm.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 39. zentruko eta r erradioko esfera eman dira.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 C zirkuluaren planoak r zuzenaren inguruan bira egiten duenean, esferaren M zentruak deskribatutako lekua zein da?

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Leku hori marrazteko, proiekzio-plano horizontaltzat esferaren zentrutik A zuzenarekiko elkartzut marraztutako planoa hartuko da.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0037 a zuzena hartzen da eta O erpinean eta A puntuan zentru eginda erradioko arkuak marrazten dira, B puntua lortuz.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0051 , da zirkunferentzia lagungarriaren zentrua eta emandako bi zirkunferentziak ( eta zentrudunak) ebaki egiten ditu.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0051 M puntu honek, eta zentrutzat duten bi zirkunferentziekiko potentzia berdina du.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0051 6. Barne-zirkunferentziak, zentru desberdina dutenean.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0051 (r erradioa eta puntutik zentrurainoko distantzia izanik).

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0065 erpinean zentru eginda, aldea erradio duen arkua marrazten da, triangeluaren hirugarren erpina lortzen delarik.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0065 puntuan zentru eginda eta erradio hartuta aldea mozten da puntuan.

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0107 15. O zentrudun zirkunferentzia eta kanpoko eta bi puntu ematen dira 18. irudian.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0107 Aurkitu nahi diren zentruak, zuzenkiaren erdibitzailean egongo dira.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0107 Erdibitzailean zentru bat hartuta ( adibidez), eta puntuetatik igarotzen den zirkunferentzia bat marrazten da.

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0107 Puntu hauek puntuarekin lotuta, eta zentruak lortuko ditugu.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0107 16. Ondoko 19. irudian, zentrudun zirkunferentzia eta kanpoko puntua ematen dira.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0121 Honela, -tik abiaturik -ren elkartzuta marraztuta erkozia osatzen duten arkuen zentruak lortuko ditugu; eta alegia.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0162 foku-zirkunferentziaren puntu bat dela kontuan edukita, fokua lortzeko, alde batetik puntuan zentru eginda erradio duen zirkunferentzi arkua marraztuko dugu eta bestetik puntuan zentru eginda erradioko beste arku bat.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0177 puntuan zentru eginda eta erradio hartuta, arkua marrazten da.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0191 Beste kurbak bezalaxe, kurba ziklikoak zirkunferentzi arkuen bidez marra daitezke, zentruak erabaki eta gero.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0191 Kurbaren puntua aurkitzeko, gurpileko 1 puntuan oinarriari paraleloa marrazten zaio, eta zentru hartuta zirkunferentzia ipintzen da.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0191 puntua aurkitzeko, 2 puntuan oinarriari paraleloa marratu eta zentru hartuta zirkunferentzia ipini.

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0205 a) zentrua, ardatza eta nahiz puntu homologoak ezagutzen direnean.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0205 b) zentrua, ardatza eta bilatzen ari garen irudiko muga lerroa emanda.

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0205 c) zentrua eta bi muga lerro emanda.

348. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 h) Kirol-teknikariak prestatzeko zentroak eta horietako irakaskuntzak eta tituluak arautzea, ofizialki onartzea eta bultzatzea.

349. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 2. Leintz-Gatzagako Hirigune Historikoaren Esparru Arkeologikoa Kultura Ondasun gisa, Monumentu Multzo izendapenaz, Euskal Kultura Ondarearen Errolda Nagusian sartzeko espedientea dela eta interesdunari entzuteko eta jendaurrean jartzeko epea irekitzea, bidezkotzat jotzen diren arrazoibideak egin eta agiriak aurkeztu ahal izateko hogei eguneko epea emanaz behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ebazpen hau eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, Herri Administrazioen Lege Jaurbidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko 30/1992 Legearen 84. eta 86. ataletan xedatutakoaren arabera. Euskal Kultur Ondarearen Zentruan egongo da aztergai espedientea, San Antonio kalea 2.a, beheko solairua, Vitoria-Gasteiz, helbidean.

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05602 Enpresaren proiektu berrien garapenaldiko aholkularitza, hala teknologiaren aldetik, nola enpresa kudeaketaren aldetikoa, bai eta enpresa berrien jarraipena, BEAZ, S.A. Bizkaiko Enpresa eta Aurrerapen Zentroa deritzon erakunde kudeatzailearen bitartez gauzatzen da.

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Marques Estatu espainiarreko Inguru-Giro Osasun Zentroaren zuzendaria dugu, Carlos III Institutuaren agindupean lan egiten duen zentroarena, hain zuzen ere.

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Ingurugiro-Osasun Zentroaren zuzendariarengana bueltatuz, klima aldaketa honi aurre egiteko norberak ezer gutxi egin dezakela onartu zuen.

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Aski ezagunak dira azken urte hauetan zehar EHU/UPVko zentru ezberdinetan gertatutako istiluak, ezagunenak, agian, Leioako campusean Protecsa erakunde parapolizialak buruturikoak.

354. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Bideo-kamerak non jarriko dituzten (edo non jarri dituzten) ez dakigu oraindik, baina gauza bat segurua da: azken hauek gabe ere, Euskal Herriko edozein zentrutan ikasten duen abertzale orok garbi eduki duela bere ikastetxeko gela, pasabide edo patioak Euskal Herriko kaleak direla.

355. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Espediente horretan, Urnietan San Juan izeneko transformazio-zentroa Arte Eszenikoen Zentroaren ondoan instalatzeko administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

356. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Zentru honetatik urtean zehar 300 bat animalia pasatzen dira.

357. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Eta ahateen ondoan Asturiasko zentru batetik ekarritako bi hartz, biak emeak.

358. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2433 c) Lanbide trebakuntza edo, bere kasuan, Zentroan betetzen duen jarduerarekin zerikusia duen titulaziorako azterketetara aurkezteko, gutxienezko ezinbesteko denborarako, behar den bezala justifikaturik, eta gutxienez 15 egun lehenago gaztigu emanez.

359. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2435 Goardian dagoen langileak zentroaren kontura mantenua eta ostatua izateko eskubidea izango du.

360. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2435 Zentroaren beharrengatik edo gerentziak berariaz egindako eskaeragatik sorturiko goardia egin beharrak edo beste edozein gertakari bereziri erantzun beharrak ematen badira eta horiengatik langilea derrigorrez lantokian geratu behar bada, mantenua eta ostatua enpresaren kontura izango dira.

361. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 d) Lanbide heziketa, zentru laguntzaile eta eskola-tailer berri eta abarren beharrei buruzko azterketa.

362. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6362 ESLEIPENA, 290/10/1/00004/0000/0392 zk. duen espedientea den Osakidetzaren ardurapean dauden Lehen Sorosketarako Ospital eta Zentru batzutan instalatutako I.B.M. ekipuen 1992 urterako iraunerazpen zerbitzuak kontratatzea delakoari buruzko Zuzeneko Kontratazioarena dena.

363. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6362 37.062.870 PTAko diruzenbatekoz, 290/10/1/00004/0000/0392 zk. duen espedientea den Osakidetzaren ardurapean dauden Lehen Sorosketarako Ospital eta Zentru batzutan instalatutako I.B.M. ekipuen 1992 urterako iraunerazpen zerbitzuak kontratatzea delakoari buruzko Zuzeneko Kontratazioa, Internacional Business Machines, S.A.E. enpresari esleitzea erabaki zuen Osakidetzako Ekonomi Kudeaketarako Zuzendari Jn. T. Argiak 1992ko apirilaren 22an.

364. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Teknologia berriak izango dira zentru hauen ardatzak.

365. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Zentru hauek gizartearen beharrei erantzun behar die, profesio berria sortuz edota zaharrak moldatuz.

366. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Harrezkero beste batzuk ere eraiki ziren euskualde horretako hainbat herritan (Lapuebla de Labarka, Bastida eta Lantziego) eta baita eskolaurreko zentro bi ere (Mainueta eta Eskuernaga).

367. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Urteen joan-etorrian ikastolek gero eta ikasle gehiago jaso dute, eta zentru publikoek, ordea, gero eta gutxiago.

368. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Era honetan zentro konzertatuetako irakasleek Hezkuntza Sailetik zuzenean jasotzen dute dirua eta ez zentroko zuzendariaren eskutik.

369. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Urtarrilean martxan jarri zen lehen fasean 290 zentrotako 6.308 irakasle sartu ziren sistema honetan.

370. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Etxeak baditu ere bere asmoak, nola bilaka dadien, Euskal Herriaren kultur eta ekonomia indarrak ezagut eta zabal lezaken zentro bat.

371. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Berrikitan (azaroaren 19 an), ELGAR zentroan iragan da Hazparneko Ikastolaren biltzar nagusia.

372. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Itundu gabeko beste zentro batzuk (babesa)

373. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Adin txikikoa hartzeko gure zentroetako eta itunpeko zentroetako hezkuntza-proiektuetan, elkartea utzi ondoren jarraipena egiten zaie bertan hartutakoei.

374. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Adin txikikoek Zentroa uzten dutenean, ondoko egoerak aurki ditzakegu:

375. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Bizitoki berrian txertatu ostean, hizpide ditugun zentroetan lan egiten duten talde teknikoek adin txikikoaren jarraipena egiten dute, bizi den tokiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin koordinatuz, pixkanaka sare normalizatuan txertatzeko.

376. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 2. Familiarekin itzultzeko aukerarik ez: kasu honetan, adin txikikoa zentroan dagoen bitartean autonomia pertsonal eta sozialerako baliabideak lantzen dira, etorkizunean, familiaren laguntzarik eza orekatu ahal izan dezan.

377. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Zentroetan hartutako 16 eta 18 urte bitarteko nerabeen arteko inork ez du unibertsitatean ikasten, eta bost LH arautuan dabiltza.

378. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Gizarte Ongizateko Zuzendaritzako Programazio Atalak zentroetan bizi izan diren eta azken hamarkadan zentroak utzi dituzten adin txikikoak ebaluatzeko azterlan bat egiteko asmoa du, egun bizi duten egoeran zenbaterainoko gizarteratzea lortu duten jakiteko.

379. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5852
1.- Zehazki zertan datza Hezkuntza Sailak aipatu den obrari emandako onespena?
2.- Zure sailak laguntza tekniko edo ekonomikorik eman al du Arian-Arian. Bakegintzarako Hezkuntza gertatzeko?
Erantzuna baiezkoa bada, nola eta zein kopururekin?
3.- Kontuan harturik Elkarri-k orain arte egindako bidea, uste al duzu talde hori dela egokiena euskal gazteriari bake, tolerantzia eta elkarbizitzako baloreak irakasteko?
4.- Pentsatu al du zure sailak modulu horiek oinarrizko curriculum gisa sartzea gure Elkarteko gainerako zentroetan?

380. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0010 Zentru berri honek Raketenstation Hombroich izena zeukak. (Raket alemanieraz kohetea duk).

381. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Auzoetan ez da zaratarik sentitzen, baina zentruan, denok dakigun lekuetan, bai.

382. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1052 3.- Agertu diren tuberkulosi-kasuek Langraizko kartzelarekin soilik dute zerikusia, ala Martutene eta Basauriko zentroetako ertzainen artean ere izan dira halako kasuak?

383. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0007 a) Zentro Koordinatzailea.

384. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 Irakasleriaren irakasteaz besteko orduen kontura egiten da liburutegiko arreta zentro horietan.

385. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00008 Eta Zentru zentral honetan jota makaladerua edo makailu joteroa asmatzea ezinezkoa zaigunez, zenbait sujetu behintzat komun-katilu erraldoi batean sartu eta katetik zintzilikatuko ginateke.

386. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0019 Zentruek materiale didaktikoa, zentzu zabalean ulertuta, beraien gain har dezatela zentruaren aurrekontu ekonomikoarekin gastuei aurre eginez.

387. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0019 Eta zentruak mugimendu ekologistaren kontsigna garrantzitsuena, BERRERABILPENA, kontutan izan dezala, ordezkapena derrigorrezkoa bihurtzen den arte

388. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0003 Karrantza, Lanestosa, Zalla eta Alonsotegiko zentro publikoek eskaintzen dute euskara hutsezko eredua, hau da, D eredua, eta Turtzioz-eko Jose Sierra ikastetxe publikoa da A eredua soilik eskeintzen duen zentro bakarra.

389. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0003 Mimetiz zentro publikoko Haur eta Lehen Hezkuntzan matrikulatu diren 358 ikasleetatik 14 besterik ez daude A ereduan, beste guztiak D ereduan daude.

390. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0010 Ezagutzen ditudan erakundeetako esperientzi interesgarrienetako bat, irakasle, guraso eta ikasleek zentroetan elkarlanean egin dituzten proiektuak izan dira.

391. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0002 D. Zentruak, Eskolaren berrikuntza eta eskolaren euskalduntze prozesuan, lagungarriak izan daitezkeen materialak eskaini nahi ditu; horregatik, sortu eta bildu diren baliabideak erizpide batzuen arabera izan dira aukeratuak:

392. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0002 Nahiz eta D. Zentruaren esparrua 0-7 urte bitartekoa izan, badu adin honen mugetatik ateratzen den arlo bat, Hizkuntzaren didaktikarena, hain zuzen; arlo honen barruak erreziklaiaren inguruan bildutako hainbat material dago, baita Euskara-koordinatzailearekin elkarlanean sortutakoak eta bildutakoak ere.

393. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0002 D. Zentrua Eskoriatzako Irakasle Eskolan dago kokatuta.

394. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0006 Goi mailako Hezkuntzarako Zentru Europarraren sorrera Bucaresten.

395. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0006 San Petersburgoko Zentru Historikoa, Munduko Ondarearen Zerrendan ageri diren lekuetako bat.

395 emaitza

Datu-estatistikoak: